ضرغامی: از مدافعان درجه اول فضای مجازی هستم/ دنیا دوست دارد ایران را ببیند، دشمن نمی‌گذارد   👈وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌گوید: دنیا دوست دارد ایران را ببیند، اما دشمن نمی‌خواهد ایران را ببیند، هر کار بتواند انجام می‌دهد تا این شرایط فراهم نشود.   🔹وقتی یک صنعتی می‌خواهد پا بگیرد تا […]

ضرغامی: از مدافعان درجه اول فضای مجازی هستم/ دنیا دوست دارد ایران را ببیند، دشمن نمی‌گذارد

 

👈وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌گوید: دنیا دوست دارد ایران را ببیند، اما دشمن نمی‌خواهد ایران را ببیند، هر کار بتواند انجام می‌دهد تا این شرایط فراهم نشود.

 

🔹وقتی یک صنعتی می‌خواهد پا بگیرد تا مدتی همه باید زیر پر و بال آن را بگیرند. حالا صنعت گردشگری برای اینکه پا بگیرد راه حلش این است که زیر بغل آن را بگیرند، نمی‌گوییم مجلس به ما پولی بدهد، بحثمان بودجه نیست، کمااینکه همین مجلس دویست میلیارد تومان به بودجه وزارتخانه ما اضافه کرد.

 

  • منبع خبر : عصر فوری