ضرغامی: کومله و دمکرات و منافق کیلو چند؟ اجمالا مشغول بچه‌های ‎دهه‌ی هشتادی خودمان شدیم

ضرغامی: کومله و دمکرات و منافق کیلو چند؟ اجمالا مشغول بچه‌های ‎دهه‌ی هشتادی خودمان شدیم

  • منبع خبر : عصر فوری