اقدام جهادی شیلات استان بوشهر! مجید غاله بسمه تعالی مقدمه : بعضی ازامور مرتبط شهری به ویژه درحوزه های عمران، ابادانی و مجموعه بخشهای دیگر استان، دارای مشکلات ساختاری و زیر بنائی هستند( ازقبل تاکنون با خود به همراه داشته است) که موجب بازدارند گی جامعه از پیشرفت، توسعه و تکامل همه جانبه گردیده به […]

اقدام جهادی شیلات استان بوشهر!
مجید غاله

بسمه تعالی
مقدمه :
بعضی ازامور مرتبط شهری به ویژه درحوزه های عمران، ابادانی و مجموعه بخشهای دیگر استان، دارای مشکلات ساختاری و زیر بنائی هستند( ازقبل تاکنون با خود به همراه داشته است) که موجب بازدارند گی جامعه از پیشرفت، توسعه و تکامل همه جانبه گردیده به طوری که با تسرّی به زندگی مردم ومبتلابه شدن همگان ، اینده استان نیز تحت شعاع خود قرار داده که در واقع، هشداری است به مجموعه مدیریتی استان که با تلاشهای مضاعف وشبانه روزی خود، سرعت رشد لازم و متوازن را در توسعه و پیشرفت همه جانبه ایجاد نمایند تا‌ موجب ارتقاء کیفی وضع موجود شده و در تراز جامعهء پیشرفته قرار بگیرد.
با توجه به طرح موضوعِ مرتبط با حوزهءدریا ،شیلات وآبزیان و خطرات پیش رو و تهدیدهائی که نمود عینی ان در جامعه با کمبود و گرانی غیر متعارف ابزی به واقعیت رسیده و منجر به اخلال در بازار شده به سادگی قابل جبران نیست.(عدم مطابقت عرضه وتقاضا)
چنانچه مقام ارشداستان و مجموعه مدیریتی شیلات با توجه به کمبودها و نواقصات فعلی حوزه مربوطه تلنگری را متوجه مجموعه خود ببینندقطعاََ با اقدامات جهادی وموثر،گامهای روبه جلو وجبرانی اتخاذ خواهند نمود تا کمبودها رفع گردد ،با توجه به این که متولیان مربوطه تاکنون اقدامات ویژه در خصوص تولید و رها سازی ابزیان دردریا داشته و حوضچه های خشکی و دریائی پرورش ماهی و میگو را فعال نموده اند بسیار جای قدردانی دارد اما مشخص است که تاکنون این اقدامات کافی نبوده که تلاش جهادی و مستمر لازم دارد تا با غنی سازی چرخه تولید ابزی واستحصال ان در جهت تامین نیاز واقعی بازار شکل بگیرد با این وجود باید اذعان نمود، چنانچه این اقدامات حوزه ستادی شیلات انجام نمی گرفت مشکلات عرضه ابزی و کمبودها خود را خیلی بیشتر نشان می داد، علی ایحال، با توجه به درآمدهای مناسب حوزه شیلات ، بودجه کافی ، داشتن امکانات لازم ، برخورداری از نیروهای متخصص کارآمد در بدنه ء خود وهمچنین تجربهء ارزشمند چند دههء پیشین ، می توان امیدوار بودبااتخاذ برنامه های استراتژ یک ،کاربردی همراه با ابتکارات واقدامات زبربنائی واصولی رافع نگرانیهای مردم درتامین پروتئین استان وکشور باشند اما بازهم پذیرفتنی نیست استانی با این همه ظرفیت و پتانسیل بالقوه و بی نظیر که درنادرترین مکان دنیاقرار گرفته و دیگران حسرت داشتن چنین استان و شهری را درقلمرو خود دارند شاهد به روز نبودن حوزه صیدوعقب ماندگی تولیددر این حوزه باشیم که البته برون رفت از ان ،نیاز به همت ملی و مشارکت عمومی دارد ، لذا ضرر و زیانهای متعددی که صید ترال ( گوفه میگو و گوفه ماهی) به ابزیان وارد کرده چه در فصل صید و چه در خارج فصل صید که بدون وقفه هم در حال انجام است به سادگی قابل جبران نیست اما متاسفانه اقدامی موثر و لازم در ممنوعیت این گونه صید در خارج فصل مشاهده نمی شود ،لذا استان بوشهر و بندر بوشهر با ثروت عظیم و بالقوهء خود که بیش ازحجم وگستردگی شهری و محیطی پیرامونی اش می باشد دارای قدرت و توان اقتصادی بالائی است که پیشرفت کامل در همهء اموربه ویژه صنعت صید را طلب می کند گرچه استان تاکنون منشاء خدمات متعدد وبی شماری در همه حوزه ها وبخشها بوده است اما متاسفانه خود فراموشی به استان دست داده تا وضعیت امروزش بانحوه پیشرفت و توسعه همه جانبه براساس داشته هاوتوان موجود خود همخوانی نداشته باشد بر همین اساس درتوسعه کشوری و استاندارد ها هم فارغ از قرابت ومطابقتها، در جایگاه واقعی خودقرار نداشته باشد.
….وامابعد…
در این وجیزه جدای از بحث شهری، عمران ،ابادانی و توسعه درابعاد ومحورهای گوناگون استان ضرورت دارد بیشتر تلاش شود تا به نقطه مطلوب مورد نظر رسیده شود ، علی ایحال طرح موضوع، بیشتر با تاکید بر سمت وسوی شیلات وابزیان است تا موضوع فوق العاده مهم و ویژه که مرتبط باحوزه ستادی استان است و تقریباََ از دیدها ونظرها مغفول مانده با تاکید بیشتر مورد توجه وعنایت قرار گیردتا دغدغه های مضاعف مردم در استان و کشور برطرف گردد، البته باصید بی رویه و نابودی گونه های دریائی که در سالهای اخیر باعث کمبود امروز ابزی شده تهدیدی بالقوه برای جامعه وسلامتی مردم شده است که ناقوس ان مدتهاست به صدا در امده و چالشی است از گذشته تا اینده که روز به روز هم گسترده تر وخطرناک تر که با کوچک تر شدن سبد غذائی مردم ازابزیان، خود را بیشتر نشان داده تا تهدیدی جدی بر سلامتی جامعه باشد.
با توجه به این که استان بوشهر با ۶۳۰کیلومتر و یا به قولی ۶۹۰ کیلومتر خط طولی که تا مرزهای دریائی بین المللی امتداد یافته وظایف متولیان مربوطه را سنگین تر کرده تا انان ومسئو لین شیلات استان، مشکلات
موجود رادر بخشهائی ببینند که مغفول مانده یااینکه درفرایند و چرخه کمبودابزی درنقش و جا یگاه واقعی خود ایفاء نقش نمایندو با اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت در غنی سازی خلیج فارس و حوزه دریائی استان حتی با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس که با اقدامات کاربردی وعملیاتی درجهت بهبود صید دریائی همراه خواهدبود ،تلاش مضاعف نموده و گام عملی بردارند، البته علت این که هرسال بایستی یاد سال قبل کرد این خلاء را‌ باید در کدام بخش جستجو نمود البته با توجه به این که در گذشته مصرف ابزی تنها مختص جنوب و یا شهرهای ساحلی شمال بوده ،ولی امروزه مصرف ابزی به تمام نقاط کشوری تسری یافته واقصی نقاط کشور مصرف کننده ماهی ومیگو هستند پس همت‌ جهادی لازم دارد در جهت جبران ،که ان هم با عزم وهمت ملی در تامین ابزی و رفع کمبودها ورسیدن بازار به تعادل، به دست خواهد امد که تلاش و حرکتی باشد در راستای سلامتی مردم.
والسلام

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین