اعمال محدودیت ها از ابتدای آذرماه کورسوی امیدی است به سوی خروج از این وضعیت بحرانی کرونا در شهر و کشورمان، امری ضروری که بسیار زودتر باید انجام میپذیرفت. اما ضامن اجرایی محدودیت ها کدام نهاد است و آیا توان کافی دارد؟ اگر من به عنوان شهروند خلافی را مشاهده کردم از برگزاری مراسم های […]

اعمال محدودیت ها از ابتدای آذرماه کورسوی امیدی است به سوی خروج از این وضعیت بحرانی کرونا در شهر و کشورمان، امری ضروری که بسیار زودتر باید انجام میپذیرفت.

اما ضامن اجرایی محدودیت ها کدام نهاد است و آیا توان کافی دارد؟
اگر من به عنوان شهروند خلافی را مشاهده کردم از برگزاری مراسم های پر جمعیت و یا افرادی که این محدودیت ها را زیر پا میگذارند به کجا باید اطلاع دهم؟
تا وقتی که پلیس سلامت یا گشت سلامت مانند گشت ارشاد و منکرات و غیره ایجاد نشود این محدودیت ها تاثیر چندانی نخواهد داشت و فقط روی کاغذ باقی می ماند
قطعا سلامت مردم و جان مردم هم باید به اندازه ی حجابشان مورد توجه قرار گیرد.
جای بسی تاسف است که گشت شهرداری برای ساخت غیرقانونی یا گشت فضای سبز برای جلوگیری از تخریب وجود دارد ولی بعد از گذشت ده ماه و اینهمه تلفات انسانی هنوز گشت کرونا یا پلیس سلامت ایجاد نشده است تا موجب تضمین تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا گردد.
ای کاش این داستان دیگر در حد شعار باقی نماند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر