یکی از طرح های اولویت دار استان بوشهر تأمین اعتبار لازم جهت رفع کم آبی میباشد،که میبایست بطور ویژه توسط مدیران ارشد استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته و بطور جدی وبا حضور مسئولین وزارت نیرو و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیگیری نموده ونسبت به جذب اعتبارات لازم تلاشی […]

یکی از طرح های اولویت دار استان بوشهر تأمین اعتبار لازم جهت رفع کم آبی میباشد،که میبایست بطور ویژه توسط مدیران ارشد استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته و بطور جدی وبا حضور مسئولین وزارت نیرو و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیگیری نموده ونسبت به جذب اعتبارات لازم تلاشی مضاعف داشته باشند.
همانطور که همه مردم استحضار دارند بدلیل نداشتن منابع آبی در سطح استان مشکلات عدیده ای برای مردم بوجود آمده و همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا ولزوم‌ رعایت بهداشت فردی وعمومی توسط اقشار مختلف جامعه ،نیاز به آب آشامیدنی سالم بیشتر گردیده و مصارف خانگی از حد معمول فراتر رفته است،برای حل این مشکل میبایست دو طرح اصلی تأمین آب شرب جهت شهرها و روستاهای استان هرچه سریعتر اجرایی گردیده وبه بهره برداری برسد .
احداث و تکمیل آب شیرین هایکی از طرح های پیشنهادی میباشدکه در حال حاضر مطالعات آن درشهرهاو روستاهای ساحلی پایان یافته و باید بر اساس اولویت بندی استانی بودجه مورد نیاز پیگیری وتأمین اعتبار گردیده تا آب موردنیازوارد مدارآیرسانی استان شود.
حفر وتجهیز چاههای آب آشامیدنی نیز یکی دیگر از طرح های اولویت دارمی باشدکه درسطح استان بخصوص در شهرهاوروستاهایی که از ساحل دورتر هستنداجرایی گردیده و‌اعتبار موردنیازراجذب نمایند.
با اجرای طرح های فوق الذکر وهمچنین آبهای ورودی از طریق خط انتقال آب کوثروخطوط انتقال آبرسانی کازرون ،بنظر می رسد مشکل کمبودآب آشامیدنی در سطح استان تا حد قابل قبولی مرتفع گردد.
امیدوارم مدیران ارشد استان با پیگیریهای مستمرنسبت به حل معضل کم آبی کوشا بوده و دغدغه مردم را در موردکمبودآب آشامیدنی سالم بر طرف نمایند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر