نصیربوشهر – راضیه محمدی:   ضعف های شهرداری،شورای شهر و شیخ مجلس نشین، را به گردن صنعت نیندازید ! استثنائا این یکبار توپ را از زمین صنعت خارج کرده و به زمین خود بیندازید !!!   آنچه از مجموع گفته های مسئولین تا به امروز بر می آید اینست که تمامی مشکلات شهرستان و جنوب […]

نصیربوشهر – راضیه محمدی:

 

ضعف های شهرداری،شورای شهر و شیخ مجلس نشین، را به گردن صنعت نیندازید !

استثنائا این یکبار توپ را از زمین صنعت خارج کرده و به زمین خود بیندازید !!!

 

آنچه از مجموع گفته های مسئولین تا به امروز بر می آید اینست که تمامی مشکلات شهرستان و جنوب استان به گردن صنعت است و بس ، اما آیا در واقع این اعتقاد صحیح است ؟؟

اگر اندکی تامل کنیم خواهیم دید آنچه بیش از همه جنوب استان و شهرستان را درگیر کاستی ها و ضایع شدن حقوق مسلم کرده است تنها ضعف های شورا ، شهرداری و علی الخصوص نماینده این مردم در بهارستان است.

نکته مهم بعدی اینست که آیا شهرداری به تمامی وظایف خود در قبال مردم عمل کرده است ؟

یک مثال ساده :

حق آلایندگی را به شهرداری پرداخت می کنند نه به جای دیگر ، حال این نکته را در نظر بگیرید که آیا شهرداری از این حق آلایندگی که حق همین مردم است وطبعا برای آن بهای سنگینی نیز همچون سلامتی و آسایش پرداخت می کنند ، چه حرکت های سازنده ای صورت می دهد .

اگر بخواهیم بقیه موارد را در نظر نگیریم تنها مساله تخریب های پی در پی و عدم انجام امور کارشناسی شده یک مورد کوچک از بر باد دادن این حقوق است …

 

اما از همه چیز مهم تر ضعف آشکار نماینده ما در بهارستان است ! ضعفی که دیگر بر هیچکس پوشیده نیست و هیچ توجیهی برای عدم کارایی این نماینده وجود ندارد .

علی الخصوص پس از روشن شدن ماجراهای زی نفع شدن نزدیکان ایشان در امور صنعت و … مشخص شد که در این دوره چهار ساله به سختی امکان دارد راهی برای پیشرفت غیر نزدیکان شیخ برای پیشرفت جنوب استان ، جوانان ، نخبگان و سیر شایستگان باز شود

 

مشکل بیکاری و اشتغال در مشاغل نامناسب و غیر مرتبط با تخصص های بومیان هم بدون شک بر میگردد به ضعف نماینده و عدم توانایی در حل این مشکل .

صد البته ، آندسته از مسئولین و حتی اعضای شورای شهرهای جنوب استان که یا نمیتوانند تعامل سازنده با صنعت برقرار کنند یا بجای پیگیری حق اشتغال عموم مردم ، تنها به مساله اشتغال وابستگان خود می پردازند و همین را به اشتغال کل مردم تعمیم می دهند !

 

در پایان این نکته را نیز متذکر می شوم : تا زمانی که مسئولین گناه و‌کم کاری خود را به گردن نگیرند و به جای حل مساله در پی مقصر کردن دیگران باشد از جنوب استان توقع هیچ پیشرفتی نمیتوان داشت …

 

بقول حکیم فردوسی :

بود داوری مان چو حکم ســدوم

همانا شنیدستی آن حکم شوم

که در شهر خائن شد آهنگری

بزد قهرمان گردن دیگری

  • منبع خبر : نصیر بوشهر