?‏وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ورود همزمان زنان و مردان را به پارک‌های تفریحی ممنوع اعلام کرد و برای تفریح مردان و زنان زمان‌بندی کرد. ?‏طبق تقسیم طالبان، مردان یک روز بیشتر از زنان حق تفریح دارند و زنان در پارک‌های تفریحی باید «حجاب شرعی» را رعایت کنند.

?‏وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ورود همزمان زنان و مردان را به پارک‌های تفریحی ممنوع اعلام کرد و برای تفریح مردان و زنان زمان‌بندی کرد.
?‏طبق تقسیم طالبان، مردان یک روز بیشتر از زنان حق تفریح دارند و زنان در پارک‌های تفریحی باید «حجاب شرعی» را رعایت کنند.

  • منبع خبر : خبرفوری