طالبان از تانک فوق پیشرفته و خطرناک بدون سرنشین جدید خودش رونمایی کرد!   +یه اسلحه کلاش رو با کش به یه فرقون بستن😂

طالبان از تانک فوق پیشرفته و خطرناک بدون سرنشین جدید خودش رونمایی کرد!

 

+یه اسلحه کلاش رو با کش به یه فرقون بستن😂

  • منبع خبر : عصر فوری