نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   در زبان و فرهنگ اهل دریا به آشپز گفته می شود که پست مهمی دارد و بعد ازناخدا و موتوریست سومین پست در شناورهاحساب می شود که حتی ( زام ) همان شیفت که باید پشت سکان باشد را ندارد، در لنج ها، جهازهاو ( دوبه ) همان کشتی […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

در زبان و فرهنگ اهل دریا به آشپز گفته می شود
که پست مهمی دارد و بعد ازناخدا و موتوریست سومین پست در شناورهاحساب می شود که حتی ( زام ) همان شیفت که باید پشت سکان باشد را ندارد، در لنج ها، جهازهاو ( دوبه ) همان کشتی های کوچک یک نفر کار طباخی را انجام می دهد ولی در شناورهای بزرگ ( غراب ) یک نفر طباخ ( سرآشپز)است و چند آشپز و گارسون زیر نظرش کار می کنند.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر