نصیر بوشهر – مرتضی مقاتلی – طرح نخبه پروری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که زمانی با نام طرح نخبه پروری استان بوشهر کلید خورد و اینک با نام طرح نخبه پروری شهرستان های مجاور پارس جنوبی( به واژه مجاور دقت فرمایید) در حال اجراست. این طرح با تعداد ۵۵۰ نفر از داوطلبان کنکور […]

نصیر بوشهر – مرتضی مقاتلی – طرح نخبه پروری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که زمانی با نام طرح نخبه پروری استان بوشهر کلید خورد و اینک با نام طرح نخبه پروری شهرستان های مجاور پارس جنوبی( به واژه مجاور دقت فرمایید) در حال اجراست.

این طرح با تعداد ۵۵۰ نفر از داوطلبان کنکور از چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر و سه شهرستان خارج از مرزهای سیاسی و جغرافیایی استان بوشهر آغازشده است.

در این طرح شرط ورود معدل ۱۷ رشته تجربی و معدل ۱۵ رشته ریاضی در پایه یازدهم تحصیلی با تاکید بر اولویت دانش آموزان کم بضاعت و بی سرپرست قید شده است.

سهمیه بندی نیز بدین صورت بوده است که ۳۵۰ نفر به ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر و ۲۰۰ نفر نیز به استان های هرمزگان و فارس اختصاص یافته است.

پرسشی که با توجه به شرط معدل پیش می آید این است که در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد در چهار شهرستان جنوبی استان، تکلیف بقیه سهمیه چه خواهد شد؟

این تقسیم بندی و خارج نمودن استان بوشهر از فرایند تصمیم گیری و تسهیم در چند فاز صورت گرفته که به ترتیب به آن پرداخته می شود.

۱- خارج نمودن تعدادی از شهرستان های استان بوشهر و حمایت عده ای در درون استان بابت این تصمیم ناعادلانه، غافل از این که با دیدن تراشیده شدن ریش همسایه باید ریش خود را نیز تر کنند و آماده عقوبتی مشابه باشند که مصداق عینی آن عدم دعوت از سه متولی اجرای مصوبات این طرح یعنی روسای ادارات آموزش و پرورش دیر، کنگان و جم و خروج تدریجی آن ها از این طرح است.

۲- بازنمودن پای شهرستان های همجوار پارس جنوبی به این طرح، در حالی که این شهرستان های پشت کوه های بلند از عوارض آلایندگی زیست محیطی نیز به همین منوال و سیاق بهره برده اند و با این وضعیت عوارض آلایندگی آموزشی نیز بدان افزوده شده است.

به نظر می رسد با عدم حساسیت و بی توجهی به این مقوله و در سایه بی خبری و بی خیالی مسئولان استانی و نیز خوش خیالی برخی در جنوب استان، در آینده ای نزدیک با سهیم نمودن سایر همسایگان مترصد فرصت، صاحب خانه به گوشه ای رانده شود و مانند بسیاری از امتیازات دیگر فقط نامی از این طرح برای استان مانده و کامی دیگر از اعتبارات آن شیرین شود.

البته وقتی نقش میزبان و میهمان بر سر میز مذاکره عوض شود، حذف میزبان ساده دل و خوش باور و تصمیم گیری در خانه برای تنعم همسایگان و حذف میزبانان واقعی و محروم ماندن ابدی خانه دور از تصور نیست.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر