عباس عبدی فعال سیاسی در توئیتی نوشت: طی دهه گذشته بار‌ها تذکر داده شده، مهمترین مسئله‌ای که حکومت با آن مواجه بوده نادیده گرفتن جایگاه و حقوق زنان است. آنقدر این را پشت گوش انداختند و ندیده گرفتند؛ اکنون با بحرانی مواجه شده‌اند که طرفدارانشان نیز به مخالفت با سیاست‌های جاری آنان پرداخته‌اند.

عباس عبدی فعال سیاسی در توئیتی نوشت: طی دهه گذشته بار‌ها تذکر داده شده، مهمترین مسئله‌ای که حکومت با آن مواجه بوده نادیده گرفتن جایگاه و حقوق زنان است. آنقدر این را پشت گوش انداختند و ندیده گرفتند؛ اکنون با بحرانی مواجه شده‌اند که طرفدارانشان نیز به مخالفت با سیاست‌های جاری آنان پرداخته‌اند.

عباس عبدی

  • منبع خبر : فرارو