عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد: گشت ارشاد محصول مصوبه شورای فرهنگ عمومی در دولت احمدی نژاد است

عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد: گشت ارشاد محصول مصوبه شورای فرهنگ عمومی در دولت احمدی نژاد است

  • منبع خبر : خبرفوری