علی قلهکی در توییتی نوشت: امشب عروسیِ آقازاده‌ی یکی از مسئولانِ سابق کشور در گران‌ترین هتل تهران است فقط خواستم بگویم اگر وَن‌هایِ طرحِ نور (گشتِ ارشادِ سابق!) سَری بزنند به این هتلِ پنج ستاره، دست‌ِخالی بر‌نمی‌گردند.

علی قلهکی در توییتی نوشت:

امشب عروسیِ آقازاده‌ی یکی از مسئولانِ سابق کشور در گران‌ترین هتل تهران است

فقط خواستم بگویم اگر وَن‌هایِ طرحِ نور (گشتِ ارشادِ سابق!) سَری بزنند به این هتلِ پنج ستاره، دست‌ِخالی بر‌نمی‌گردند.

  • منبع خبر : عصر فوری