* عروس هلندی * ✍️ماشاالله زنگنه تو کیچه هی رد می شدم که دیدم دی خدر با دی گل گل و سوگلو دختر گرگو میر جمال و شاهزو احمد اوشه زیر درخت دمیت کیچه مون تک ( حصیری که با پیش نخل بافته می شود و قدیما بعلت گرما مردم زیر اندازه های مثل قالی […]

* عروس هلندی *

✍️ماشاالله زنگنه
تو کیچه هی رد می شدم که دیدم دی خدر با دی گل گل و سوگلو دختر گرگو میر جمال و شاهزو احمد اوشه زیر درخت دمیت کیچه مون تک ( حصیری که با پیش نخل بافته می شود و قدیما بعلت گرما مردم زیر اندازه های مثل قالی را جمع و تک فرش میکردند) پهن کردند و مثل سران کشور های خاور دور راجع به موهی خارو و فصل موهی گندو گپ میزنن( قدیم بعلت نبودن سردخانه و وسایل حمل و نقل سرمایشی و فریزر تو خونه ها و جمعیت کم موهی زیاد و ارزون بود و مردم ماهی را نمک سود کرده و در حلبی های ۱۸ کیلوئی نگهداری میکردند) یکی در مورد نونوئی محل و شلوغی صبح گه نونوا گپ میزد یکی از پختن نون توهه دی گل گل هم می گفت دیروز نون توهه کم بید مجبوری رفتم نونوئی جمشیرو ابودانی چنتا نون بازاری اسدم و ماشو بچه ام از دل خشی نون بازاری نهاده بید وسط نون توهه و مثل ساندپیچ اش میخرد( میخورد) دی خدر سیش گفت کاشکی کمی تخمک هندونه نمک و لیمور زده وسطش مینهادی تا مزه دلش بده بچه کو که یهو سوگلو پرید وسط حرفشو و گفت راسی خبر سی خوتو ( باخبر باشید) دیروز کوکام از بندر که واگشته خونه می گفت تو دکون میرغلوم رفته بید سرم بتراشم که یه مردی سی یکی دیگه می گفت فهمیدین زن جعفری مال چهار محل رفته شیراز دوتا عروس قشنگ هلندی اورده که همش گرفتار خواندن هسن دی خدر گفت می خومو دختر تو کشور و ولاتمو نبید که رفتن از ای ولات کو چه بید که گفتی سوگلو گفت میگن هلند دی خدر گفت هلند کجان که سوگلو گفت کوکام میگه گمونم بالای شیراز یا کوه باد کازرون باشه که شاهزو امد وسط بحث و گفت چه شیراز و کازرون هلند دده والله قبله یزد نا که میگن دختر های قشنگ و خونه دار و پیل جمع کن دار ها که سوگلو پرید تو حرفش و گفت قشنگی بله اما کوکام می گفت مردها تو سلمونی می گفتن دوتا عروسکو فقط و فقط شو روز کارشو خواندنن ها نمی فهمم کی به پخت و پز و شست و روف می رسن ها والله دختر های بالاسون شانس شو بلند و پیشونی سفید هسن و گمونم دوتاش هم دادا باشن که زن دوتا کوکا شدن و چه دی شوهری هم گیرشو امده شانس ما خو نه شانس بید بجزء غر و لوند بد اخلاقی و کینش کنه طرفم هیچی گیرم نیومد دی خدر خوش تکون داد و گفت بلند وابوم که حالا بوای خدر از غراب میاد اگه ببینه تو کیچه هسم و خوراک هم ری چاله نی شی غرو لوندم میکنه ای پیشونی ما را کجا میشونی بندری ها هم دیگه میشن از بالاسون و هلند و پلند سی پسر هاشون زن میسونن که فقط بخونه مال دلشو ترن و معنی شو قرار

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین