اغلب مدیران پروازی فعال در عسلویه را مدیران بازنشسته ای تشکیل داده اند که سفر به این منطقه اقتصادی را به خانه نشینی ترجیح داده اند و با پروازهای کوتاه مدت خود را به این منطقه رسانده تا علاوه بر افزایش درآمد، شهد مدیریت و خدمت را کماکان بچشند!!! این درحالی است که سن و […]

اغلب مدیران پروازی فعال در عسلویه را مدیران بازنشسته ای تشکیل داده اند که سفر به این منطقه اقتصادی را به خانه نشینی ترجیح داده اند و با پروازهای کوتاه مدت خود را به این منطقه رسانده تا علاوه بر افزایش درآمد، شهد مدیریت و خدمت را کماکان بچشند!!! این درحالی است که سن و سال برخی از این افراد که بعضا در مقام اعضای هیات مدیره تکیه زده اند آنچنان بالاست که حتی برای تکلم و ابراز عقایدشان به دیگری دچار مشکلند اما باز هم حاضر به کناره گیری و جایگزینی جوانی به جای خود نیستند.
دراین بین جوانان با استعداد و توانمند در این صنعت به دنبال صعود رتبه کاری و ترقی شغلی خود از این پتروشیمی به پتروشیمی دیگر سر می زنند تا شاید بتوانند توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند.
در عسلویه در اغلب پتروشیمی‌ها بیش از ۵ بازنشسته در قالب مدیران میانی، مدیران عامل و بالاخص هیات مدیره‌ها مشغول به فعالیت هستند که نهادهای نظارتی باید با ورود به این موضوع که قطعا در بلند مدت لطمات جبران ناپذیری به صنعت پتروشیمی وارد خواهد ساخت سعی بر متوقف کردن رشد قارچ گونه این پدیده در مجتمع های پتروشیمی در عسلویه داشته باشند.
برهمین اساس بد نیست افراد بازنشسته هم پیش از آنکه نهادهای نظارتی آنان را وادار به خانه نشینی اجباری کنند به فکر کناره گیری و یا حضور در قالب اتاق فکر باشند تا شاید بتوان راه را برای جوانان مستعد و توانمند کشور در این عرصه باز کرد.