حسین خیراندیش عضو بخش تخصصی پوشاک سلامت محور کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به پوشش سر گفته: شب به دلیل آنکه سرد است، پوشش سرد در شب برای مردان ضروری است در غیر این صورت هوش مردان از دست می‌رود؛ همچنین کسانی که از هوش کمتری برخوردارند، از کلاه محروم مانده اند. همچنین […]

حسین خیراندیش عضو بخش تخصصی پوشاک سلامت محور کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به پوشش سر گفته: شب به دلیل آنکه سرد است، پوشش سرد در شب برای مردان ضروری است در غیر این صورت هوش مردان از دست می‌رود؛ همچنین کسانی که از هوش کمتری برخوردارند، از کلاه محروم مانده اند. همچنین در میان برخی از زنان امروز شاهد هستیم که در هوای سرد با شلوارهای کوتاه در اجتماع قرار می‌گیرند درحالی که به ازای هر روزی که با پای عریان قدم می‌زنند، هر ساعت از عمر سلامتی شأن کم می‌شود.

🔹ما لباس ملی نداریم و حتی تفاوت دیپلمات‌های ما با دیگران در یقه اخوندی است و همین مدل، لباس ملی ما در جوامع بین الملل می‌شود، با این تفاوت که آنها کراوات می‌زنند و یقه ما ساده است. خوشبختی ما باید آرمان ملی باشد، درحالی که ما در مسیر آرمان غربی هستیم. ما باید به رنگ ملی برسیم و متأسفانه از ریشه خودمان جدا شده ایم.

  • منبع خبر : عصر فوری