🔹سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: این طرح در مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. 🔹 با توجه به اهمیت موضوع در اولین جلسه کمسیون اجتماعی در سال جاری، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در […]🔹سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: این طرح در مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

🔹 با توجه به اهمیت موضوع در اولین جلسه کمسیون اجتماعی در سال جاری، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت که پس از انجام بررسی‌ها طرح به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود تا مجددا در صحن مجلس ارزیابی شود.

🔹 اکثریت نمایندگان بر کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصرار دارند،  این اتفاق نظر وجود دارد که شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی برای نظام اداری کشور آسیب هستند که باید حذف شوند ؛ موضوع دیگر بحث تنوع قراردادها و به دنبال آن تنوع پرداخت‌ها است که بر روی اصلاح این مسائل نیز اتفاق نظر وجود دارد.

  • منبع خبر : عصر فوری