👈جلیل رحیمی جهان‌آبادی به جماران گفت: سیاست‌ها را رییس جمهور یا وزیر امور خارجه ممکن است تغییر بدهند اما سیاست گذار کلان عرصه سیاست خارجی رهبری است.   🔸رییس جمهور وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده یا شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مشخصات از سوی رهبری مذاکره میکنند توافق یا ارتباط می‌گیرند.   […]

 

👈جلیل رحیمی جهان‌آبادی به جماران گفت: سیاست‌ها را رییس جمهور یا وزیر امور خارجه ممکن است تغییر بدهند اما سیاست گذار کلان عرصه سیاست خارجی رهبری است.

 

🔸رییس جمهور وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده یا شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مشخصات از سوی رهبری مذاکره میکنند توافق یا ارتباط می‌گیرند.

 

🔸ما زمان آقای روحانی از تیم مذاکره کننده حمایت کردیم، اما در حالی که آنها حتی مورد حمایت رهبری نیز بودند کسانی که تندروی داشتند امروز خودشان پی برده اند که اشتباه کردند و خیلی از فرصت‌ها را از مردم و کشور گرفتند.

  • منبع خبر : عصر فوری