علم‌الهدی: حجاب در کشور ما «مردمی» است نه حکومتی/ اصطلاح «حجاب اجباری» را آمریکایی‌ها دارند در دهان مردم قرار می‌دهند امام جمعه مشهد: 🔹خواهران و برادران خودمان را باید برای چنین صحنه‌ای آماده کنیم، نباید عقب‌نشینی کنیم، نگوییم یک سلسله مزدور پیاده نظام را ریختند در این مملکت که روسری بردارند، کشف حجاب کنند و […]

علم‌الهدی: حجاب در کشور ما «مردمی» است نه حکومتی/ اصطلاح «حجاب اجباری» را آمریکایی‌ها دارند در دهان مردم قرار می‌دهند

امام جمعه مشهد:

🔹خواهران و برادران خودمان را باید برای چنین صحنه‌ای آماده کنیم، نباید عقب‌نشینی کنیم، نگوییم یک سلسله مزدور پیاده نظام را ریختند در این مملکت که روسری بردارند، کشف حجاب کنند و ما عقب‌نشینی کنیم، بگوییم این خواست مردم است، کدام مردم؟ این اصطلاح «حجاب اجباری» که به غلط بر زبان‌ها جاری می‌شود، این را آمریکایی‌ها دارند در دهان مردم قرار می‌دهند در حالی که حجاب ما مردمی است.

  • منبع خبر : عصر فوری