علم‌الهدی:   مالیات جدا از خمس و زکات، خود به‌طور مستقل پشتوانه فقهی دارد. خمس، سهم امام است و زکات تعلق به فقرا و برخی پروژه‌های فوق‌برنامه دارد، اما مالیات به‌طور کامل در اختیار توسعه کشور‌های اسلامی است و هرکس که در این جامعه زندگی می‌کند، از امنیتی بهره می‌برد که با پایمردی […]

 

 

علم‌الهدی:

 

مالیات جدا از خمس و زکات، خود به‌طور مستقل پشتوانه فقهی دارد. خمس، سهم امام است و زکات تعلق به فقرا و برخی پروژه‌های فوق‌برنامه دارد، اما مالیات به‌طور کامل در اختیار توسعه کشور‌های اسلامی است و هرکس که در این جامعه زندگی می‌کند، از امنیتی بهره می‌برد که با پایمردی نیرو‌های مسلح تأمین شده و از راه‌ها و امکاناتی استفاده می‌کند که باید به ازای آن، مالیات بپردازد.

 

  • منبع خبر : عصر فوری