خبرها حکایت از آن دارد با وجود اختلافات گسترده بر سر انتخاب اعضای حقیقی هیات‌مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس، «عبدالعلی علی عسگری» به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ از هیات مدیره جدید هم حکم ابقا خواهد گرفت.

 خبرها حکایت از آن دارد با وجود اختلافات گسترده بر سر انتخاب اعضای حقیقی هیات‌مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس، «عبدالعلی علی عسگری» به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ از هیات مدیره جدید هم حکم ابقا خواهد گرفت.

  • منبع خبر : انرژی نیوز