وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اصل وجوب حجاب برای زن مسلمان کاملا روشن است، ولی اجبار آن نتیجه عکس داده و هرچه زمان گذشت، واکنش زنان در برابر این اجبار بیشتر شد تا جایی که امروز شما شاهد هستید علنا حجاب را کنار گذاشته اند. اینها مسائلی بود که آقای هاشمی رفسنجانی با […]

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اصل وجوب حجاب برای زن مسلمان کاملا روشن است، ولی اجبار آن نتیجه عکس داده و هرچه زمان گذشت، واکنش زنان در برابر این اجبار بیشتر شد تا جایی که امروز شما شاهد هستید علنا حجاب را کنار گذاشته اند. اینها مسائلی بود که آقای هاشمی رفسنجانی با آن دوراندیشی که داشت، آینده را می دید و می فهمید با اجبار نمی شود یک جامعه را به صراط مستقیم کشاند.

به گزارش جماران، او افزود: من اصلا نمی فهمم که اجبار زنان از سوی حکومت به التزام به حجاب را از کجای اسلام درآورده اند؟! اصل وجوب حجاب برای زن مسلمان کاملا روشن است، ولی اجبار آن نتیجه عکس داده و هرچه زمان گذشت، واکنش زنان در برابر این اجبار بیشتر شد تا جایی که امروز شما شاهد هستید علنا حجاب را کنار گذاشته اند. اینها مسائلی بود که آقای هاشمی رفسنجانی با آن دوراندیشی که داشت، آینده را می دید و می فهمید با اجبار نمی شود یک جامعه را به صراط مستقیم کشاند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه اگر آقای هاشمی بود و میتوانست ایده هایی که در ذهن داشت را عمل کند، ما «جمهوری» دیگری داشتیم، گفت: آقای هاشمی با دوراندیشی آینده را می دید و می دانست که با اجبار نمی شود جامعه را به یک سمت کشاند؛ و حالا ما شاهد وضعیت موجود نبودیم.

علی جنتی در حاشیه مراسم ششمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی به خبرنگار جماران گفت: اعتقاد من این است که اگر آقای هاشمی بود و ایده هایی که در ذهن داشت را عمل می کرد، ما «جمهوری» دیگری داشتیم؛ غیر از جمهوری اسلامی که الآن شکل گرفته است. به این معنا که از نظر سیاست خارجی به گونه دیگری عمل می کردیم. امروز همه تحریم ها و گرفتاری ها ناشی از خصومت هایی است که ما با مجموعه دنیا اعم از کشورهای همسایه و اروپا و آمریکا داریم. اگر ایشان آنچه در ذهن داشت را می توانست عمل کند، دیگر هیچ یک از این تحریم ها را نداشتیم .

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در زمینه سیاست داخلی هم وقتی که ایشان رئیس جمهور بود، دیدیم که چگونه برای سازندگی کشور تلاش کرد؛ آن هم بعد از اینکه هشت سال جنگ داشتیم و یازده شهر مرزی کشور ویران شده و اکثر صنایع کشور از بین رفته و کفگیر خزانه هم به ته دیگ خورده بود. در آن شرایط دیدیم که چگونه ایشان اقتصاد کشور را تکان داد. این همه سدّ در کشور ساخته شد و کارخانه راه افتاد. بنده افتخار داشتم آن دوره چند سالی استاندار خراسان بودم و به خوبی می دانم که وضعیت صنعت پس از جنگ چگونه و چه تحولاتی پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه امنیت کشور هم ایشان دیدگاه خاص خودش را داشت، تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی معتقد بود که امنیت را تنها از طریق سلاح و گسترش نیروی نظامی نمی توان به دست آورد؛ بخش عمده ای از امنیت با تکیه بر مردم تأمین می شود. اگر تکیه یک نظام بر مردم باشد و اعتماد به آن داشته باشند، پشت سرش می ایستند و هیچ قدرت خارجی هم نمی تواند آسیبی به آن بزند. ولی اگر مردم را از دست دادیم، هر تلنگر ساده ای هم که بزنند، ممکن است نظام به لرزش در بیاید.

جنتی با بیان اینکه دیدگاه های فرهنگی ایشان هم برای همه کاملا روشن بود، اظهار داشت: از آنجا که من از نزدیک با ایشان ارتباط داشتم و به خصوص در حوزه فرهنگ نظرات ایشان را می دانستم، اگر ایده هایی که ایشان داشت را پیاده می کردیم، اصلا اینگونه اعتراضات و نارضایتی ها پیش نمی آمد که گروهی به مقابله با نظام برخیزند . جمهوری اسلامی برخی از سیاست های فرهنگی را اجرا کرده که به ضدّ خودش تبدیل شده است؛ از جمله تصویب قانون منع استفاده از دیش ماهواره که هنوز هم این قانون به قوت خود باقی است، ولی عموما استفاده می کنند، یعنی اکثریت جامعه را وادار کر ده ایم که خلاف قانونکنند چون از دیش ماهواره استفاده می کنند. درآن زمان به برخی هشدارها توجه نشد که این روش ها جواب نمی دهد؛ مدتی برخورد کردند ولی نهایتا مجبور شدند بپذیرند و آن را رهاکنند.

وی با بیان اینکه مسأله حجاب هم همین حالت را داشت، یادآور شد: قانونی را در مجلس برای مقابله با بدحجابی گذراندند و در طول سه دهه گذشته هزاران ساعت وقت صرف شد که چگونه با پدیده بدحجابی مقابله کنند؛ نهایتش به اینجا رسید که گشت ارشاد را جمع آوری کنند و امروز زنان محجبه بیش از بدحجاب ها تحت فشار و تحقیر هستند. من اصلا نمی فهمم که اجبار زنان از سوی حکومت به التزام به حجاب را از کجای اسلام درآورده اند؟! اصل وجوب حجاب برای زن مسلمان کاملا روشن است، ولی اجبار آن نتیجه عکس داده و هرچه زمان گذشت، واکنش زنان در برابر این اجبار بیشتر شد تا جایی که امروز شما شاهد هستید علنا حجاب را کنار گذاشته اند. اینها مسائلی بود که آقای هاشمی رفسنجانی با آن دوراندیشی که داشت، آینده را می دید و می فهمید با اجبار نمی شود یک جامعه را به صراط مستقیم کشاند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان اظهار داشت: خدایش رحمت کند که دیدگاه های ایشان هم در حوزه حکمرانی و هم در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیت، فرهنگ و مسائل اجتماعی نشانگر شخصیتی قابل اقتدا است وکسانی که می خواهند حکمرانی خوب را به اجرا درآورند و به پایداری نظام می اندیشند باید راهی که ایشان گشود دنبال کنند.

  • منبع خبر : فرارو