علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به مرگ مهسا امینی نوشت:   ▫️مهسا و مهساها… و حوادث غمناکی از این دست، مدتی است که جامعه را متاثر کرده که یا پس از مدتی فراموش می‌شوند یا به ذهنیت جمعی جامعه کوچ می‌کنند.   ▫️اما سوابق تجربی نشان می‌دهد این اتفاقات، هیچ تغییر […]

علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به مرگ مهسا امینی نوشت:

 

▫️مهسا و مهساها… و حوادث غمناکی از این دست، مدتی است که جامعه را متاثر کرده که یا پس از مدتی فراموش می‌شوند یا به ذهنیت جمعی جامعه کوچ می‌کنند.

 

▫️اما سوابق تجربی نشان می‌دهد این اتفاقات، هیچ تغییر نگرشی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی ایجاد نکرده‌اند.

 

▫️سیاستگذاران و مفروضات و نیز فرآیند سیاستگذاری در حوزه فرهنگ به بیراهه رفته است.

 

▫️این نوع سیاستگذاری که متکی بر زمینه‌های ایجابی مبتنی بر شناخت تحولات اجتماعی نبوده و با فشار به سمت سیاست‌های سلبی، مسیر نادرستی را تحمیل کرده باید تغییر یابد.

 

▫️تغییر سیاست و فرآیند سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی، گرفتن درس حکمرانی از وقوع این اتفاقات تلخ و ناگوار است.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب