تغییرات پی در پی مدیریتی باعث عدم ثبات در پتروشیمی خارک گردیده که این موضوع باعث گردیده این پتروشیمی بجای تمرکز بر برنامه های بلند مدت و سودآوری درگیر حواشی داخلی و مدیریتی گردد در این میان آقای عباس کریمی مدیر عامل جدید این پتروشیمی نیز در سه ماه اخیر نتوانسته از خود عملکرد قابل […]

تغییرات پی در پی مدیریتی باعث عدم ثبات در پتروشیمی خارک گردیده که این موضوع باعث گردیده این پتروشیمی بجای تمرکز بر برنامه های بلند مدت و سودآوری درگیر حواشی داخلی و مدیریتی گردد در این میان آقای عباس کریمی مدیر عامل جدید این پتروشیمی نیز در سه ماه اخیر نتوانسته از خود عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و فروش این پتروشیمی با افت زیادی همراه بوده است.

فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۲

پتروشیمی خارک (#شخارک)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

⭕️کاهش (۱۰.۲) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته
✅رشد ۲۵.۷۵ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱
✅رشد ۲۶.۰۸ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین