انتشار جدول رده‌بندی نسبت تولید به ظرفیت ۱۰ شرکت الفین‌ساز بزرگ صنعت پتروشیمی در نیمه نخست ۱۴۰۲ نشان می دهد پتروشیمی «مروارید» درحالی نیمه نخست امسال شاگرد اول تولید الفین سازان ایرانی شده که در این رده بندی «مارون» با وجود انجام تعمیرات اساسی ۶۰ روزه و قطع کامل تولید اما موفق به تولید با […]

انتشار جدول رده‌بندی نسبت تولید به ظرفیت ۱۰ شرکت الفین‌ساز بزرگ صنعت پتروشیمی در نیمه نخست ۱۴۰۲ نشان می دهد پتروشیمی «مروارید» درحالی نیمه نخست امسال شاگرد اول تولید الفین سازان ایرانی شده که در این رده بندی «مارون» با وجود انجام تعمیرات اساسی ۶۰ روزه و قطع کامل تولید اما موفق به تولید با ۷۰ درصد ظرفیت شده که پیش بینی می‌شود نیمه دوم امسال اگر «مارون» در تامین خوراک از بالادستی دچار مشکل نشود رقابتی دیدنی با «مرواردید» خواهد داشت.

 

در این رده‌بندی «پلیمر آریا ساسول» و «شازند» با وجود رکوردشکنی به ترتیب به ۹۲ و ۹۱ درصد تولید با ظرفیت اسمی دست یافته اند.

 

نکته عجیب این رده بندی به تولید «کاویان» و «جم» بازمی‌گردد که با وجود فراوانی خوراک اتان اما موفق به ثبت رکورد تولید نشده به ویژه «کاویان» با مدیر عاملی دکتر اولادی تنها ۸۸ درصد نسبت تولید را محقق کرده اما درباره «جم» با مدیر عاملی قنبریان با توجه به انجام اورهال نیمه دوم امسال کمی شرایط متفاوت بوده و باید از ۱۴۰۳ شاهد رونق تولید الفین در این ترمینال صنعت پتروشیمی کشور باشم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین