نصیر بوشهر – عوارض آلایندگی عسلویه، موضوعی که اختلاف نظرها بر سر توزیع آن بسیار زیاد می باشد. از یک سو استان فارس بخشی از این عوارض را حق خود می‌داند و معتقد هستند که بوی گوگرد عسلویه سهم روزانه برخی از مناطق این استان شده است و از سویی هرمزگان معتقد است که آلایندگی […]

نصیر بوشهر – عوارض آلایندگی عسلویه، موضوعی که اختلاف نظرها بر سر توزیع آن بسیار زیاد می باشد. از یک سو استان فارس بخشی از این عوارض را حق خود می‌داند و معتقد هستند که بوی گوگرد عسلویه سهم روزانه برخی از مناطق این استان شده است و از سویی هرمزگان معتقد است که آلایندگی های عسلویه بر بخش هایی از این استان تاثیر دارد و ازسویی دیگر استان بوشهر این عوارض را سهم مردمان این منطقه می‌ داند. اما در این بین یک سوال کلیدی وجود دارد که این سهم تا کنون در چه بخش‌هایی هزینه شده که مسوولان بوشهر و یا حتی فارس و هرمزگان برای این رقم دست و پا می‌ شکنند اما طی سال‌های گذشته مردمان عسلویه که دقیقا در کنار این آلاینده ها زندگی می کنند شاهد تغییری محسوس در منطقه خود نبوده اند.

مسوولان استان این روزها از استاندار گرفته تا نمایندگان در تلاشند تا حق این منطقه در جیب استانی دیگر نرود اما هیچکدام از جزئیات هزینه کرد این رقم سخن به میان نیاورده اند و تنها خانم الماسی نماینده سابق دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس اشاره ای داشته به این نکته که رقم عوارض آنچنان ناچیز است که با آن حتی امکان ساخت یک بیمارستان در منطقه هم وجود ندارد. آیا در تمام این سال‌هایی که عوارض دریافت شده واقعا امکان ساخت یک بیمارستان با بودجه سالیانه این بخش وجود نداشته و اگر مسایل مهمتری وجود داشته واقعا لازم نیست شفاف سازی برای مردمان عسلویه در خصوص نحوه هزینه کرد این عوارض صورت بگیرد؟

اما شاید بتوان جواب را تا حدودی در اظهارات چندی پیش آقای قلی نژاد رییس محیط زیست بوشهر یافت که گفته اند: سال‌های گذشته همه ۱۰۰ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شد که آنها به جای هزینه این اعتبار برای اجرای پروژه‌های زیست محیطی بخش عمده آن را در امور جاری، پرداخت حقوق‌، خرید خودرو خارجی و احداث معابر  مصرف می‌کردند. قلی نژاد ادامه داد: به دلیل صحیح هزینه نکردن عوارض آلایندگی، اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه و کنگان پس از گذشت ۲۰ سال از دریافت این اعتبارات، هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند. وی گفت: عوارض آلایندگی باید صرف امور زیست محیطی شهرها شود و اگر قرار است این اعتبار به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید با تعریف یک نظام نامه نسبت به هزینه کرد صحیح آن در امور زیستی مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری، تصفیه خانه فاضلاب و یا محل دفع زباله مصرف شود. قلی نژاد یادآور شد: با وجود استقرار صنایع بزرگ در عسلویه و کنگان اما بدلیل تامین نشدن اعتبار برای خرید دستگاه‌ها مورد نیاز، برنامه‌های پایشی محیط زیست با مشکل جدی مواجه است و این رویه باعث شده تا چالش جدی در تشخیص آلودگی‌ها و ارائه برنامه کاهش آن وجود داشته باشد.

به هرحال باید قبل از اختصاص هر نوع رقمی دراین بخش در ابتدا مسوولان پاسخ دهند این مبلغ تا کنون با چه استراتژی و برنامه ای در منطقه هزینه شده است که امکانات ایجاد شده قابل رویت نیست؟

و در پایان انتظار می رود در قوانین و مقررات اصلاحاتی صورت گیرد تا چارچوب‌های هزینه کرد اعتبارات عوارض آلایندگی برای امور زیست محیطی مشخص شود!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر