عوامل موثر بر گرانی مسکن. رباب پرویزی زاده افزایش و تورم یکی از دلایلی هست در خرید مسکن و عدم توانایی در تهیه مسکن برای بعضی از اقشار جامعه مثل رویایی دست نیافتنی شده است . به دلیل ناتوانی مالی ونداشتن قدرت خرید به علت افزایش قیمت روز به روز آن سبب شده بسیاری از […]

عوامل موثر بر گرانی مسکن.

رباب پرویزی زاده

افزایش و تورم یکی از دلایلی هست در خرید مسکن و عدم توانایی در تهیه مسکن برای بعضی از اقشار جامعه مثل رویایی دست نیافتنی شده است . به دلیل ناتوانی مالی ونداشتن قدرت خرید به علت افزایش قیمت روز به روز آن سبب شده بسیاری از مردم با مشکل تهیه مسکن روبرو شوند.قیمت مسکن مانند هر کالای دیگری از تلاقی عرضه وتقاضا در بازار حاصل می شود.به بیان دیگر قیمت نتیجه مبادله و ایجاد تعادل نیروهای بازار است .تعادل در بازار مسکن حاصل تعادل عرضه و تقاضا در این بازار است.الگوی تعادل به معنای بررسی آن مجموعه معادلاتی است که رفتار نظام بازار توسط آن ها توصیف می شود.و وضعیت تعادلی را در اقتصاد وچگونگی حرکت به سمت آن را نشان می دهد. بر این اساس هر عاملی که باعث تغییر مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد . در این ارتباط محرک های زیادی وجود دارد که یکی از آن ها تورم است . تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است. بنابراین می تواند عامل محرکی هم در سمت تقاضا وهم در سمت عرضه باشد. تفاوت نقش مسکن در تورم نسبت به سایر کالاها توسط مصرف کنندگان خریداری می شود ، متفاوت است چرا که علاوه بر بخش مصرفی ، دارای یک بخش سرمایه ای هم است. اگر چه جز مصرفی مسکن غالبا انگیزه خرید آن تلقی می شود. اما جز سرمایه ای نیز نقش بسزایی در ایجاد انگیزه برای ورود به بازار مسکن ایفا کرده و در برخی موارد می توان این نقش را غالب داشت. در زمان هایی که به اصطلاح بازار مسکن داغ و پر رونق است. در چنین مواقعی معمولا افزایش قیمت این انتظار را در مصرف کننده ایجاد می کند. که باز هم افزایش قیمت بیشتری رخ خواهد داد. واین انتظارات ممکن است اثر مثبتی بر مقدار تقاضا داشته باشد. از این رو، تقاضای مسکن در قالب تقاضا مصرفی و تقاضای سرمایه ای قابل تفکیک وبررسی است که حجم تقاضا تحت تاثیر تغییر قیمت مسکن است. که در این دو نوع تقاضا عوامل متعددی وجود دارند. که می تواند منجر به تغییرات ویا جابجایی منحنی تقاضای مسکن در اقتصاد شوند. از جمله آن ها می توان به عواملی همچون درآمد ،انتظارات از قیمت های آتی هزینه فرصت، اعتبارات،نرخ رشد جمعیت، ازدواج وطلاق ونرخ تورم اشاره کرد. رابطه عرضه مسکن وقیمت آن عوامل مختلفی وجود دارند. از جمله آنها می توان به هزینه تولید،تعداد سازندگان،مالیات و یارانه ها،اعتبارات،ضوابط و قوانین وغیره اشاره کرد. آنچه در بحث عرضه بر افزایش قیمت مسکن تورم تاثیر گذار است. مانند افزایش سطح مصالح وتجهیزات ساختمان می تواند روی قیمت مسکن در طرف عرضه تاثیر داشته باشد. متاسفانه عامل دیگر که در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار می باشد حباب مسکن که بر اثر واسطه گری در بازار مسکن صورت می گیرد. به عبارت دیگر هر گاه امید به افزایش قیمت مسکن در بازار وجود داشته باشد. عوامل اقتصادی به امید کسب سود منفعت بردن از افزایش قیمت مسکن وارد این بازار می شود. واین روند مرتبا ادامه می یابد این پدیده،را حباب مسکن می نامند. قیمت مسکن در بازار بر اساس این عوامل ذکر شده نقش بسزایی در افزایش قیمت مسکن ایفا می کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین