نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:   البته قدیمی های عُشورات هم میگن ولی عَشورات تلفظ کتابیش می شود. نوعی مالیات دریایی که در گذشته از جهازات وصول می‌کردند. اخذ مالیات بوده در فارسی به آن (ده یک) می گفتند یعنی ۱۰تومان کرایه جهاز و یک تومانش مالیات یا بجای مالیات (نوقلی) هم می گفتند. در […]

نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:

 

البته قدیمی های عُشورات هم میگن ولی عَشورات تلفظ کتابیش می شود.

نوعی مالیات دریایی که در گذشته از جهازات وصول می‌کردند.

اخذ مالیات بوده در فارسی به آن (ده یک) می گفتند یعنی ۱۰تومان کرایه جهاز و یک تومانش مالیات یا بجای مالیات (نوقلی) هم می گفتند.

در زمان قدیم که در آمد نفت نبوده دولت ها با عوارض عبورومرور مالیات کشور داری می کردند .

معمولا این نوع درآمد بیشتر برای حکام محلی بوده و کمتر برای دولت در آمد داشته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر