عید نوروز و حوادث تلخ جاده ای ✍️رباب پرویزی زاده فرا رسیدن نوروز و پاس داشت رسوم وآیین وجشن باستانی نوروزاز دیر باز در بین مردم وجود داشته. نوروز یک جشن باستانی وباقیمانده از دوران کهن بوده وآغاز تجدید طبیعت را نشان می دهد. نوروز ارزش هایی چون صلح،آشتی و همبستگی را تقویت کرده وبه […]

عید نوروز و حوادث تلخ جاده ای

✍️رباب پرویزی زاده

فرا رسیدن نوروز و پاس داشت رسوم وآیین وجشن باستانی نوروزاز دیر باز در بین مردم وجود داشته. نوروز یک جشن باستانی وباقیمانده از دوران کهن بوده وآغاز تجدید طبیعت را نشان می دهد. نوروز ارزش هایی چون صلح،آشتی و همبستگی را تقویت کرده وبه دوستی میان مردمان مختلف کمک می نماید .نوروز پیام آمدن بهار وبیدار شدن زمین وایجاد حال وهوای تازه و عید بازدید از اقوام ودوستان نزدیک وتفریح وگردش می باشد. این گردش وسفر به جاهای دیدنی در شهر خود یا استانهای دیگر از طریق وسیله شخصی ویا اتوبوس یا هواپیما انجام می گردد، شامل نکاتی ومقرراتی که همواره در طول سفر های نوروزی که به علت تعداد زیادی برای گردش وسفر با انبوه وسایل نقلیه شخصی ویا اتوبوس راهی جاده های مختلف در حال حرکت می باشند. باید رعایت کرد. تا خدا نکرده این سفر به کام هیچ کس تلخ نگردد وباعث پریشانی واتفاقات بد وغیر جبران ناپذیری به جا نگذارد .واون حال واحوال خوبی که باید بعد از یکسال کار ،خستگی وتلاش وزحمت به درکنیم . به یک خاطر دل گیر وپر تنش تبدیل نشود. متاسفانه در هنگام رانندگی در ایام نوروز به خاطر عدم رعایت اصول وقواعد وقوانین ایمنی باعث مجروح وفوتی وتلخ کامی مسافرانی که با عشق وبرنامه ریزی راهی سفر شده اند می گردد. ونتیجه این سفر به ناراحتی وگرفتاری ختم می گردد. متاسفانه از اول شروع سفرهای نوروزی امار غم انگیز از حوادث جاده وتصادفات بسیار بالای داده می شود . که همه اینها بر اثر رعایت نکردن.به هشدارهای وعدم توجه آن به مقررات در هنگام رانندگی ،شاهد حوادث نا گواری تلخ سفر های جادهای هستیم . بیاید برای اینکه از سفر لذت ببریم وسفر خاطر انگیز وزیبا از طبیعت برای خود به یادگار داشته باشیم وبه سلامتی به خانه وشهر خود بر گردیم . لازم به کسب اطلاع وشناخت از مسیر جاده استان یاشهری که برای سفر انتخاب شده آشنای داشته و قوانین و حرکت را در جاده مورد نظر رعایت کنیدوبا سبقت های بی جا و سرعت های زیاد ویا خواب الودگی در هنگام رانندگی به یک حادثه وخاطره تلخ سفر خودتبدیل نکنیم.بلکه بتوانیم از این سفر وگردشی نوروزی با خانواده ودوستان خود کمال لذت ببریم وعید خوبی وبه یاد ماندنی برای خودمان وخانواده ودوستانم به جا بگذاریم واز تصافات جاده ای وآمارمرگ ومیر خود ودیگران جلوگیری کنیم. این بستگی به همت خودمان در به جا آوردن اصول وقوانین وایمنی سفر می باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین