*غزه جائیکه کودکان گرسنه میمیرند* بمناسبت رای دادگاه لاهه علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر سخن پدر بسیار کوتاه بود اما به وسعت یک دنیا تاسف بر قلب انسانهای‌ با فطرت تاثیر گذاشت : ؛ دختر گرسنه ام مشغول خوردن نان خشک بود که ناگهان خانه ام بر اثر […]

*غزه جائیکه کودکان گرسنه میمیرند*

بمناسبت رای دادگاه لاهه علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

سخن پدر بسیار کوتاه بود اما به وسعت یک دنیا تاسف بر قلب انسانهای‌ با فطرت تاثیر گذاشت :
؛ دختر گرسنه ام مشغول خوردن نان خشک بود که ناگهان خانه ام بر اثر
بمباران صهیونیست ها بر سرش آوارشد ؛

راستی انسانها چگونه بی عاطفه ، درنده و گرگ صفت می‌شوند ؟ چرا جایگاه
حقوق بشر نزد نا اهلان قدرت بی ارزش شده ؟ این آمریکای شیطان صفت و
بریتانیای پیر استعمار با پادشاهان فرتوتش تا چه زمان و مکانی می توانند
خون آشامی کنند ؟ نقش دولتهای دیگر که هم پیاله آنها هستند در کشتار انسان‌های بی گناه چیست ؟
دنیای کنونی بر اساس کدام منطق و قانون در تسخیر قدرت طلبان جنگ
طلب و یاغی باید اداره شود ؟
نقش سازمانهای ملل ، شورای امنیت ،دادگاه لاهه ، کنفرانس اسلامی و دولت
های غیر متعهد در دفاع از حقوق بشرتا کجاست ؟
عامل اصلی جنگ‌ها ملتها هستند یا دولتهای جنگ طلب و انسان کش ؟
چگونه و به پشتوانه کدام دول آمریکاو انگلستان در خاور میانه یکه تازی و
پایگاههای نظامی آنها در منطقه چه نقشی ایفاد می کنند ؟

هر کدام از این مطالب می تواند دریاییاز واقعیتهای مرگ و زندگی و یا جنگ
و صلح را بر ذهن مان تداعی کند .البته صلح و زندگی برتر از جنگ و مرگ
بوده اما به چه قیمتی چونکه ابر قدرتها به دلیل اینکه نیمی از ثروت‌های جهان
در این محدوده انباشته شده حاضر نیستند خاورمیانه را به همین سادگی
از دست دهند . مناطقی که ابتدا انگلستان به کمک فرانسه تجزیه کرد
و سپس آمریکا به کمک دول دیگر آن را با جنگ افزار هایش شخم زد و نباید
از نقش دول وابسته منطقه از این سرانجام بد فرجام غافل شد.

امروز غزه نمونه بارز نسل کشی انسانهایی است که در مرحله اول فدای
سیاست های غلط دول منطقه هستندانسان‌هایی که برای دفاع از آب و خاک
خود حاضر نشدند تن به ذلت صلح و زندگی نکبت باری دهند که عامل
اصلی آن سیاست های بی تفاوت گونه انسانها و دولت‌هایی بوده که زمانی
پرچم مبارزه در اقصی نقاط جهان با امپریالیسم شرق و غرب بر دوش
داشتند اما اکنون به دلایل کج اندیشی و ترس حاضر نیستند حتی در شعار هم
همراه و همرزم انسان‌هایی باشند که از شدت گرسنگی در زیر بمباران های
صهیونیست ها به رهبری آمریکا وانگلیس لحظه به لحظه جان می دهند .

حال کجا رفت آن وجدانهای بیدار جهان عرب و عجم از بیداد گریهای زمانه ای
که خاورمیانه را به آتش کشید و تخم نفاق را بین اکثر دولت‌ها و ملت ها
گستراند . البته نقش مهم دیکتاتور منشی این دول در صد سال اخیر را
نباید فراموش کرد . زیرا ملت ها همیشه برای دفاع از وطن و ناموس
خود از جان گذشته بودند در نهایت این خیانت دولتهای مستبد است که
ملتها را به بی تفاوتی سوق می‌دهد .

۱۴۰۲/۱۱/۶

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین