‍ ♦️فارسی جلوتر از عربی، فرانسوی ، آلمانی و چینی   🔹فارسی پنجمین زبان پر استفاده در محیط اینترنت است. میزان استفاده از زبان فارسی معادل ۳ درصد از حجم کل استفاده زبان در محیط اینترنت است ، این در حالی است که ایران تقریبا در حدود یک درصد از جمعیت جهان را در اختیار […]

‍ ♦️فارسی جلوتر از عربی، فرانسوی ، آلمانی و چینی

 

🔹فارسی پنجمین زبان پر استفاده در محیط اینترنت است. میزان استفاده از زبان فارسی معادل ۳ درصد از حجم کل استفاده زبان در محیط اینترنت است ، این در حالی است که ایران تقریبا در حدود یک درصد از جمعیت جهان را در اختیار دارد.

 

  • منبع خبر : عصر فوری