نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – وسیله ای برای صید ماهی در آبهای کم عمق جاهای خاص دریا معمولا این نوع روش صید بیشتردر شب انجام می گرفته است که روش صید در شب این گونه بود که با چراغ دستی، (مشعل ) در دست و وقتی آب دریا جزر یا آب خالی بود […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – وسیله ای برای صید ماهی در آبهای کم عمق جاهای خاص دریا معمولا این نوع روش صید بیشتردر شب انجام می گرفته است که روش صید در شب این گونه بود که با چراغ دستی، (مشعل ) در دست و وقتی آب دریا جزر یا آب خالی بود می رفتند برای صید چون آب دریا موقعی که جزر می رفت خشکی پیدا می شد و آب دریا در چاله یا گودی جمع می شد ماهیانی همچون( زمین کن یا کوشک )در این گودال ها یا چاله ها به هر دلیلی می ماند
و وقتی نور چراغ در گودال یا چاله می گرفتند چشم ماهی برق می زد
که با وسیله فاله ماهی را مورد هدف قرار می داند
این نوع صید در روز هم انجام می گرفت ولی روز دیگر جای ماهی و یا شکله ماهی در گودال یا چاله پیدا بود
درون بعضی از این چال ها و گودال ها که بزرگ تر بودند گسار یا لاستیک یا بشکه بود ماهی های مثل ( بالول، شوم) در این گودال ها و چاله ها می ماند
به این چاله ها یا گوداهای دریای به زبان اهل دریا (چوُر،یاچوُرها) گفته می شود
فاله از یک قطعه آهن که دارای سه عدد نوک تیز و یک دسته ی چوبی درست می شده است که در زمان قدیم این نوع صید بسیار کاربردی و با تبحر خواصی صیادان به خصوصی می توانستند با فاله صید کنند
فاله برای کشیدن ماهی های بزرگ از آب هم مورد استفاده قرار می گیرد و برای گرفتن (خساک) به ویژه بسیار کار برد داشته و هنوز هم در بعضی از کشورها مثل ( نیوزیلند ، استرالیا ، آفریقا ، … )
از فاله و صید سنتی استفاده می کنند.
هوک ، نیزه و تفنگ غواصی را روی همین فاله طراحی و تغییر شکل داده اند.
در محله ی جبری یک خانواده اهل دریا هست که فامیلیشون ( فاله ) است
و همچنین در ( مِسَن) برای صید ماهی( راشگو ) هم مورد استفاده می شده است
مِسَن : زمینی مسطح وسیع و کم عمق که کف آن گلی و لغزنده است و ماهی مید برای آب خنک صبح تابستان در مِسَن بالا می رود و ماهی راشگو برای صید کردن ماهی مید تا این عمق کم می آید و در آنجا صیادان با فاله ماهی راژگو را صید می کنند

باهمکاری ،ناخدا علی آبرخت

  • منبع خبر : نصیر بوشهر