فراخوان استخدام در شرکت پتروشیمی بوشهر شرکت پتروشیمی بوشهر با انتشار فراخوانی از آمادگی ثبت نام متقاضیان به استخدام در این پتروشیمی «عسلویه» خبر داد. بنابراین متقاضیان استخدام در این شرکت پتروشیمی می‌توانند با تکمیل این فرم و ارسال آن به نشانی hr@bupc.ir اقدام کنند. برای ثبت نام در فایل استخدامی پتروشیمی «اینجا» را کلیک […]

فراخوان استخدام در شرکت پتروشیمی بوشهر

شرکت پتروشیمی بوشهر با انتشار فراخوانی از آمادگی ثبت نام متقاضیان به استخدام در این پتروشیمی «عسلویه» خبر داد. بنابراین متقاضیان استخدام در این شرکت پتروشیمی می‌توانند با تکمیل این فرم و ارسال آن به نشانی hr@bupc.ir اقدام کنند.

برای ثبت نام در فایل استخدامی پتروشیمی «اینجا» را کلیک کنید.

  • منبع خبر : انرژی نیوز