پتروشیمی تازه تاسیس «آرین متانول» عسلویه با انتشار فراخوانی اعلام کرد: فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی شیمی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس، آقا و خانم برای فعالیت در واحدهای متانول و یوتیلیتی این پتروشیمی شرایط و سوابق کاری را به نشانی اینترنتی Ampcproc@gmail.com ارسال کنند.

پتروشیمی تازه تاسیس «آرین متانول» عسلویه با انتشار فراخوانی اعلام کرد: فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی شیمی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس، آقا و خانم برای فعالیت در واحدهای متانول و یوتیلیتی این پتروشیمی شرایط و سوابق کاری را به نشانی اینترنتی Ampcproc@gmail.com ارسال کنند.