مرکز پژوهش های مجلس، فراخوان علمی سه زبانه ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد. این مرکز با توجه به شواهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل و در راستای کمک به مردم مظلوم فلسطین، فراخوان علمی سه زبانه‌ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد. […]

مرکز پژوهش های مجلس، فراخوان علمی سه زبانه ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد.

این مرکز با توجه به شواهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل و در راستای کمک به مردم مظلوم فلسطین، فراخوان علمی سه زبانه‌ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد.

متن فارسی این فراخوان به شرح زیر است؛

دانشگاه‌های محترم کشورهای اسلامی و منطقه
مجالس محترم کشورهای اسلامی و منطقه
مراکز محترم پژوهشی کشورهای اسلامی و منطقه
پژوهشگران و نخبگان محترم آزاده جهان
فراخوان عجیب مرکز پژوهش های مجلس : فلسطین دارد آزاد می شود و ما دبیرخانه تدوین پنج ساله اول توسعه فلسطین را راه اندازی کردیم/ پیشنهادات خود را به سه زبان بفرستید
با سلام و احترام؛

نظر به اینکه تمامی شواهد نشان می‌دهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل به انتهایی‌ترین مراحل خود رسیده است، ضروری است به منظور کمک به مردم مظلوم فلسطین، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای اداره فلسطین بعد از آزادی در اسرع وقت در دستور کار مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشگران جهان اسلام قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین برنامه پنجساله اول توسعه فلسطین آزاد را در دستور کار خود در سال جاری قرار داده و با راه‌اندازی دبیرخانه علمی تدوین این برنامه، آمادگی دارد برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی سایر مراکز تحقیقاتی را در پنج محور زیر دریافت کند؛

۱- برنامه‌های اقتصادی

۲- اقدامات زیربنایی و زیرساختی

۳- اولویت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی

۴- برنامه‌ر‌یزی اجتماعی

۵- سیاست‌های فرهنگی

  • منبع خبر : عصر ایران