نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از امضا کنندگان اولیه طرح اصلاح ساختار بودجه در مصاحبه ای گفتند: استاندار فرد پخته و کاربلدی است، لازم نبود این بحث (اعتراض به مصوبه مجلس) را به جامعه منتقل کند تا هر کس با هر […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از امضا کنندگان اولیه طرح اصلاح ساختار بودجه در مصاحبه ای گفتند:
استاندار فرد پخته و کاربلدی است، لازم نبود این بحث (اعتراض به مصوبه مجلس) را به جامعه منتقل کند تا هر کس با هر دیدگاهی صحبت کند.
اکنون جریانی برای تخریب مجلس انقلابی و جهادی راه افتاده است. باید متوجه قضیه باشیم. برخی افراد فرار به جلو می‌کنند و واقعیات را انتقال نمی‌دهند. یک سوژه را پیدا می‌کنند و بزرگنمایی می‌کنند.

جالب است که نمایده ای که مجلس را انقلابی و جهادی می نامد به استاندار معترض می شود که چرا بحث ساختار جدید بودجه را به جامعه منتقل کرده است باید از این نماینده مجلس پرسید که آیا جامعه برای این مجلس انقلابی و جهادی نامحرم است!؟

آقای نماینده دانستن حق مردم است و بودجه استان متعلق به کل مردم استان می باشد و هر شخص با هر دیدگاهی می تواند درباره آن صحبت کند.

اما درباره تخریب مجلس، هنوز مجلس انقلابی عملکرد قابل قبولی در بحث معیشت مردم که جزو وعده های انتخاباتی نمایندگان بود از خود نشان نداده است که آن را تخریب کنند.

آقای کرمی آیا کاهش ۶۰ درصدی بودجه موضوع کوچکی است که جریاناتی قصد بزرگنمایی آن را دارند؟؟؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر