رباب پرویزی زاده پدیده فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان واقعیتی است که سالهای طولانی جریان داشته و کشورهای در حال توسعه همواره بخشی از سرمایه‌خودرا از طریق مهاجرت به نفع کشورهای توسعه یافته از دست داده‌اند. در سال های گذشته و اخیر نمودار مهاجرت نخبگان در ایران رشد صعودی داشته و ادامه این پدیده به […]


رباب پرویزی زاده

پدیده فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان واقعیتی است که سالهای طولانی جریان داشته و کشورهای در حال توسعه همواره بخشی از سرمایه‌خودرا از طریق مهاجرت به نفع کشورهای توسعه یافته از دست داده‌اند. در سال های گذشته و اخیر نمودار مهاجرت نخبگان در ایران رشد صعودی داشته و ادامه این پدیده به صورت پیوسته، ایران را در آینده ای نزدیک با چالش های عظیمی رو به رو خواهد کرد .طبق آماری که از مهاجرت صورت گرفته حدودا ۳۷درصد از دارندگان المپیادهای که در زمان دانش آموزیشان دارای رتبه بالای بودند شاهد خروج این استعداد درخشان از وطن بودیم. مهاجرت نخبگان به خارج از کشور عمدتا به دو دلیل اتفاق می افتد نخست این‌که این نخبه فضای پیشرفت علمی خود را از لحاظ امکانات وآرامش فکری در داخل کشور مهیا نمی بیند به همین دلیل ترجیح می دهد تحصیلات تکمیلی خود را در کشورهای خارجی ادامه دهد و دلیل دیگر نخبگان کشور دچار ناامیدی نسبت به آینده خود می شوند که این موضوع بر می گردد به سیاست گذاری تعدادی مسؤلان اجرایی در این سال ها . اکثر مهاجرت دانشجویان در مرحله تحصیلات تکمیلی اتفاق می افتد زیرا در این دوران دانشجویان ضمن دغدغه به سرانجام رساندن تحصیلات خود، دغدغه تامین معیشت نیز دارند وهمین موضوع باعث شده ازامنیت خاطر بر برخوردار نباشند وتصمیم به مهاجرت گرفته و کشور را ترک می‌کنند. اما برخی نخبگان که در کشور می مانند وتحصیلات عالی خود را در ایران به اتمام می رسانند بعد از پایان با بی میلی دستگاهای اجرایی رو به رو شده وسرخورده می گردند که همین موضوع باعث شده این افراد به کشورهای دیگر مهاجرت نمایند. متاسفانه در ایران رشد مالی و جایگاه اجتماعی برخی از افراد براساس علم ودانش ومهارت نبوده وبه همین علت هم سطح بودن درآمد مالی افراد با تخصص وغیر تخصص وباعث بر هم زدن آرامش فکری وذهنی آنها می شود لذا تصمیم به مهاجرت می گیرند . بنابراین برای جلوگیری از خارج شدن نخبگان نیازمند برنامه ریزی وسیاست گذاری صحیح دستگاه اجرایی بوده و جذب دانشجویان متخصص وماهر از طریق صنایع و دستگاه اجرایی وتامین مالی متناسب با رشته تخصص آنها صورت گرفته . امروز باید دستگاه های اجرایی وصنایع کشور باور کنند که نخبگان ما توانایی های ونقش به سزایی در پیشرفت تکنولوژی کشور ایفا می کنند .تا این قشر با استعداد کم توقع که عاشق خدمت به وطن خود بوده شرایط مناسبی ایجاد نموده که ما دیگرشاهد مهاجرت این عزیزان که دارای تخصص و مهارت بالای هستند به دیگر کشورها نباشیم از علم و مهارتشون در راستا پیشرفت بدنه اقتصاد کشور خودمان مورد استفاده قرار گیرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر