طی نشستی در استانداری، وضعیت شورای ششم بوشهر تعیین تکلیف و مقرر شد پروین خوشبخت و محسن پورحیدر به عنوان اعضای علی البدل جایگزین آسایش و رفاهی دو منتخبی شوند که از سوی هیات مرکزی نظارت ردصلاحیت شدند قرار است فردا ساعت ۱۰ صبح آئین تحلیف منتخبان در فرمانداری برگزار و سپس هیات رییسه انتخاب […]

طی نشستی در استانداری، وضعیت شورای ششم بوشهر تعیین تکلیف و مقرر شد پروین خوشبخت و محسن پورحیدر به عنوان اعضای علی البدل جایگزین آسایش و رفاهی دو منتخبی شوند که از سوی هیات مرکزی نظارت ردصلاحیت شدند

قرار است فردا ساعت ۱۰ صبح آئین تحلیف منتخبان در فرمانداری برگزار و سپس هیات رییسه انتخاب شود. در ادامه منتخبان به ساختمان شورا رفته و سرپرست شهرداری را تعیین خواهند کرد