ماجد علم‌الهدی: 🔹️هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی با آقای مهدی جوانمرد و هلدینگ او ندارم. 🔹️تا امروز به هیچ یک از زیر مجموعه‌های گردشگری این هلدینگ نرفتم و سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این زمینه هم ندارم. 🔹️چند روز قبل یک رسانهٔ فارسی‌زبان‌ مدعی شده بود که شرکتی که درخت‌های هیرکانی را بریده، متعلق به ماجد علم‌الهدی […]

ماجد علم‌الهدی:
🔹️هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی با آقای مهدی جوانمرد و هلدینگ او ندارم.

🔹️تا امروز به هیچ یک از زیر مجموعه‌های گردشگری این هلدینگ نرفتم و سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این زمینه هم ندارم.

🔹️چند روز قبل یک رسانهٔ فارسی‌زبان‌ مدعی شده بود که شرکتی که درخت‌های هیرکانی را بریده، متعلق به ماجد علم‌الهدی است.

🔹️پروندهٔ درخت‌های هیرکانی هم در قوهٔ‌قضائیه‌ در حال پیگیری است.

  • منبع خبر : عصر فوری