فرشاد مومنی: تا کی می‌خواهید بگویید هرچه فریاد دارید بر سر دولت قبلی بزنید؟/ با این شیوه برخورد با اینترنت، اتاق بازرگانی می‌گوید ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل را از بین بردید   🔹استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته: در این مدت یک سال و اندی که گذشته است، کاری کرده‌اید که این برداشت فراگیر شود […]

فرشاد مومنی: تا کی می‌خواهید بگویید هرچه فریاد دارید بر سر دولت قبلی بزنید؟/ با این شیوه برخورد با اینترنت، اتاق بازرگانی می‌گوید ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل را از بین بردید

 

🔹استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته: در این مدت یک سال و اندی که گذشته است، کاری کرده‌اید که این برداشت فراگیر شود که صد رحمت به دولت‌های قبلی!

 

🔹️این دولت همه‌چیز را به گردن دولت می‌اندازد، درحالی‌که اولین کابینه‌ای است که در دو سال پیاپی برنامه دولت قبلی را تمدید می‌کند. اگر برنامه‌های آنان مقصر همه‌چیز است، این پافشاری شما را به پای چه بنویسیم؟

 

🔹️اینها گفته بودند که در سال ۱۴۰۱ یک میلیون مسکن برای مردم تدارک می‌بینند، اما ببینید در همین سال چه شرایطی از لحاظ تملک و اجاره‌نشینی مسکن برای مردم پدیدار شده است.

 

🔹️اتاق بازرگانی می‌گوید با این شیوه که در برخورد با دسترسی به اینترنت ایجاد کرده‌اید، بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل موجود را از بین بردید. شما چگونه می‌خواهید وقتی وعده یک میلیون شغل می‌دهید، مردم به شما اعتماد کنند.

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری