کرونا اگر قصد رفتن داشته بودبا تجاری شدن آن میهمان خیرداری برای جماعت سرمایه دار معامله گرا شده است.اگر دیروز جماعتی در آغاز ورود این ویروس منحوس ماسک و موادضدعفونی احتکار می کردند،امروز همان جماعت با تغییر شغل به احتکار کرونا می پردازند.هر روز یک قرص را علم می کنند ،گروهی دگر هر روز یک […]

کرونا اگر قصد رفتن داشته بودبا تجاری شدن آن میهمان خیرداری برای جماعت سرمایه دار معامله گرا شده است.اگر دیروز جماعتی در آغاز ورود این ویروس منحوس ماسک و موادضدعفونی احتکار می کردند،امروز همان جماعت با تغییر شغل به احتکار کرونا می پردازند.هر روز یک قرص را علم می کنند ،گروهی دگر هر روز یک داروی گیاهی،بخشی با تبلیغ مثلا تریاک یا حتی دستگیره های مسی.مثلث تصمیمات آزمون خطایی مدیران،ترکتازی سودجویان با مدیریت فضای مجازی،آستانه کم تحمل جامعه در برابر محدودیت ابلاغی ،فرش قرمز را برای ماندگاری این ویروس منحوس پهن نموده است.لذا برای مدیریت بحران وکنترل این بیماری بیشتر از فاصله گذاری های فیزیکی به تغییر رفتار مدیران در برنامه ریزی ها با موضوع مربوطه دارد.مدیران مربوطه با برنامه ریزی و تدوین یک برنامه تا پایان سال،الزام ادارات به اجرای طرح نوبت دهی اینترنتی،فروش بلیط های مترو و اتوبوس ها بصورت اینترنتی جهت مدیریت مسافران و…راهکارهایی است که حتی با کاهش مبتلایان به کروناو افزایش بهبودیافتگان می تواند تا پایان سال اجرایی شود.لذا معتقدم تصمیمات متغیر هفتگی مدیران بیشتر تاثیر را در بی تفاوتی جامعه نسبت به رعایت فاصله گذاریها داشته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر