نصیربوشهر – فرضعلی سالاری کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای: فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است. به مناسبت روز فرهنگ عمومی منطقه کنگان و عسلویه ، از جامعه سنتی و هویت اجتماعی پایدار تا هویت کوتاه مدت منطقه صنعتی آیا صنعت توانسته باعث پدید آمدن هویتی خاص در منطقه شود، هویت منطقه […]

نصیربوشهر – فرضعلی سالاری کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای:

فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است.
به مناسبت روز فرهنگ عمومی
منطقه کنگان و عسلویه ، از جامعه سنتی و هویت اجتماعی پایدار تا هویت کوتاه مدت منطقه صنعتی
آیا صنعت توانسته باعث پدید آمدن هویتی خاص در منطقه شود، هویت منطقه تغییر کرده یا آداب، سنن، رسوم و هویت محلی با تعاملات فرهنگی و اقدامات حمایتی پایدار مانده است؟
با توجه به بررسی های انجام شده، سرمایه گذاری های عظیم در مگاهای پروژه های کلان منطقه ای با بازدهی عملکردی در سطح بین المللی در زمینه صادرات انرژی و تامین انرژی بوده است، سرمایه گذاری که از اواسط دهه هفتاد شروع شد و تقریبا تا یک دهه بعد فقط در حوزه صنعت بوده و کمتر به مباحث پیرامونی در زمینه های فرهنگ، اجتماع، محیط زیست، ورزش و غیره بود. از اواسط دهه نود بحث مسولیت های اجتماعی سازمان ها به ویژه زیرمجموعه های وزارت نفت به صورت جدی مطرح شد و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با مجموعه های مرتبط از جمله فعالیت هدایت شده پتروشیمی ها بیش از پیش فعال شد.
از نظر ساختاری و فیزیکی شکل گیری تاسیسات و تجهیزات برای پالایش، پخش و توزیع نمادهای جدید صنعتی شکل گرفت در کنار این فرایند ساختمان سازی های جدید با معماری و نماهای جدید مبین تغییرات بوده که ارزیابی خاص خود مبتنی بر سازگاری اقلیمی و مصرف انرژی و همخوانی معماری بومی و هویت گرا می طلبد. احداث اماکن ورزشی جهت استفاده شاغلان صنعت نفت و همچنین احداث فضاهای ورزشی سکونتگاه های زیستی منطقه اقدامات ساختاری در زمینه بهبود فعالیت های سلامت و ورزش عمومی بوده است، از نظر رتبه بندی ترتیبی اقدامات خدمات و فعالیت های سازمان انرژی پارس و مجمتع های گازی و پتروشیمی به جامعه می توان گفت احداث اماکن ورزشی، آموزشی و بهداشتی و مذهبی اشاره کرد بر این اساس دوگانگی فیزیکی طبقاتی در منطقه کمتر نمایان شد ولی تفاوت های زیستی و هویتی به صورت های مختلف در ساختار جامعه وجود دارد هر چند این نوع تفاوت اساسا باید وجود داشته باشد. پیامدهای مهم در توسعه شهر ها و روستاهای منطقه با تخصیص اعتبارات و اقدامات عمرانی در مرحله گذر مطلوب بود و ساختارهای رفاهی و خدمات برتر و مطلوب به واسطه عدم تدوین برنامه یکپارچه توسعه سکونتگاه های منطقه و عملکرد آنان به وجود نیامده است. در واقع منطقه کنگان و عسلویه در وضعیت موجود و آینده مخلوق صنعت گاز بوده و می تواند مدل توسعه جامعه محلی مبتنی بر برنامه های توسعه دانایی محور وزارت نفت باشد تا از حالت موصوف به بهره برداری یک طرفه از محیط جامعه محلی و خارج گردد.
آنچه که به طور خلاصه می توان از تعریف هویت اشاره نمود «وجه تشخیص و تمایز» در سطح منطقه در دوره قبل از استقرار نفت و گاز و بعد از استقرار آن است.
????هویت منطقه ای با ورود فعالیت های صنعتی به منطقه به هویت تحول گرا و اثرپذیر تغییر یافته و کمتر توانسته اثرات فرهنگی و صادرات فرهنگی داشته باشد دوران مدرن مطرح می شود. هر چند در بحث اعتقادات و باورهای دینی و آیینی و اجتماعی آسیب های زیادی به جامعه محلی وارد شده است. در دوران پسا شکل گیری و استقرار صنایع لازم می باشد مرمت و بازسازی هویت اجتماعی مبنای ضروری توسعه پایدار بوده که علاوه بر لازمه توسعه ابعاد روانی و آسیب های وارده بر جامعه انسانی و محیطی نیز مطرح است.
????هویت جمعی به هویت های فراتر از شخص، اعم از خانواده، قوم و جامعه که حاصل احساس دلبستگی انسان به آن است، گفته می شود. این احساس تعلق به جامعه سبب خودآگاهی فردی در انسان می شود. این تحلیل باید صورت پذیرد آیا شاغلان صنعت حس تعلق مکانی و هویت مکانی و جمعی نسبت به این منطقه دارند و از تکثر و تفاوت هویتی به هویت جمعی هدف گرا نزدیک شده است، چرا که هویت موجب وحدت و مشارکت و افزایش عملکردها می گردد.
????هویت گرایی موضوعی حیاتی در مسیر حفظ ارزش ها و مسایل فرهنگی به شمار می آید بر این اساس این سوال مطرح هست آیا منطقه عسلویه و کنگان هویت خود را از صنایع منطقه می گیرد یا خود داریای عناصر، شاخص ها و عملکردهای فرهنگی و هویتی اثر گذار می باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر