نصیربوشهر – حسین مژده:   مقدمه:هرگاه به تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله این سرزمین آبا و اجدادی خود نگاه میکنم و از فراز و نشیب هایی که این جزیره تاریخی،زیبا در این سالها به خود دیده تابه امروز که به دست ما رسیده است، بیشتر به وظیفه‌ خطیر خود آگاه می شوم. در […]

 

نصیربوشهر – حسین مژده:

 

مقدمه:هرگاه به تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله این سرزمین آبا و اجدادی خود نگاه میکنم و از فراز و نشیب هایی که این جزیره تاریخی،زیبا در این سالها به خود دیده تابه امروز که به دست ما رسیده است، بیشتر به وظیفه‌ خطیر خود آگاه می شوم.

در این برهه مهم از زمان که تمامی اقوام در هرنقطه از این کره ی خاکی بدنبال اثبات پیشینه تاریخی و گذشته خود هستند. و دراین راه آداب و رسوم کُهن اجدادی خود را در هر بزنگاه در معرض دید عموم قرار داده و برگذشته خود می بالند، ما مردم خارگ با تاریخ کُهن و آداب و رسوم بی نظیر و خاص، همچنین دارا بودن موسیقی آئینی،درمانی اختصاصی بی نظیر که بیش از ۱۳اثر از این مجموعه به ثبت ملی رسیده است و به گواه مورخین وپژوهشگران عرصه تاریخ و فرهنگ، خارگ ازحیث تاریخ و فرهنگ در زمره کهن ترین شهرهای تاریخی استان و کشور قرار دارد.
بی میلی و کم لطفی متولیان تاریخ و فرهنگ از قبیل اداره میراث فرهنگی،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمامی شرکت های بزرگ مستقر در خارگ که در حمایت از مراسمات و نمایش تاریخ و فرهنگ و سنن جزیره شانه خالی کرده اند همچنین ادارات دولتی که از وظایف اجتماعی و فرهنگی با دارا بودن ردیف بودجه فرهنگی مناسب اقدام شایان ذکری انجام نمیدهند *تلخ اما واقعیست*.
سوال اینجاست که چرا با وجود آن همه مناسبت در تقویم روزشمار پربار میهن اسلامی در ۳۶۵ روز سال و همچنین وجود پتانسیل و استعداد های فرهنگی ، هنری در خارگ، مدیران از بودجه فرهنگی تعیین شده خود در راستای اشاعه فرهنگ وحمایت از هنر فرزندان جزیره بهره نبرده و برگزاری مراسمات و برپایی جشن در مناسبات مذهبی را هزینه میدانند؟
انتظار مردم، فعالین اجتماعی، بزرگان و همه کسانی که دغدغه تاریخ، فرهنگ و هنر این شهر را دارند، حمایت همه جانبه مسئولین از هنرمندان و معرفی تاریخ،و سنت دیرینه اقوام بوده و در این راه فعالین حوزه فرهنگ و هنرمندان تمام قد در کنار مدیران خواهند بود.
باشد که این دل نوشته شروعی دوباره باشد برحمایت همه جانبه از هنر،تاریخ و فرهنگ کُهن دُر یتیم خلیج فارس.
«حسین مژده»
(هُنر نزد ایرانیان است )

  • منبع خبر : نصیر بوشهر