نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – گناوه شهریست مستعدگردشگری و دارای بازاری مشهور و مقصود خرید قشر متوسط در کشور که به دلیل بخشنامه های بدون درک از واقعیات موجود و مطالبات بازاریان،همچنین تحریم و کرونا خیلی وقت است دوران نابسامانی را می گذراند.توسعه تجاری و گردشگری شهرستان گناوه،این شهر را یکی از مناطق مهم […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – گناوه شهریست مستعدگردشگری و دارای بازاری مشهور و مقصود خرید قشر متوسط در کشور که به دلیل بخشنامه های بدون درک از واقعیات موجود و مطالبات بازاریان،همچنین تحریم و کرونا خیلی وقت است دوران نابسامانی را می گذراند.توسعه تجاری و گردشگری شهرستان گناوه،این شهر را یکی از مناطق مهم و استراتژیک اقتصادی تبدیل می کند.بطوری که در صورت پیگیری مسولانه متولیان و احساس مسئولیت آنان می توان با توجه به استعدادهای لازم این شهرستان،ضمن تبدیل گردشگری به عنوان صنعتی پیشرو و ارز آور به احیا و شکوفایی اقتصاد و توسعه در برابر تحریم پرداخت.وجود ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس چون کویت،قطر و امارات می توان با استفاده از دیپلماسی عزتمندانه و قوی تبادلات تجاری خوبی برقرار نمود.پروتکل های تجاری که بتواند با بازارهای دگر کشورها همچون عراق قابل رقابت باشد.استفاده از ظرفیت دیپلماسی و سرمایه گذاری ایرانیان مقیم کشورهای خلیج فارس که اکثریت زادگاه آنان استان بوشهر و شهرهای شمالی آن می باشد می تواند گناوه را مرکز تجارت جنوب و مقصد گردشگری در حوزه خلیج فارس کرد.برای این مهم باید توسعه گناوه در زیر ساخت ها همچون حمل نقل ریلی و فرودگاه مدنظرباشد.توسعه زیر ساخت ها در گناوه اگر امروز نادیده گرفته و در بی تفاوتی ها فراموش گردد،ظلمی در حق آیندگان این کشور است.قدر مسلم گناوه ای که خود اولین فرودگاه را در استان داشته و اکنون نیز زمین و سندهای مالکیتی آن موجود می باشد،می بایست به ساخت آن اقدام گردد.فرودگاه گناوه می تواند ضمن مسافربر بودن،با برجستگی و محوریت تجاری وگردشگری احیاء گردد.اگر مکان کنونی به دلیل گسترش شهر و مناطق مسکونی ، فاصله نزدیک با بیمارستان می تواند منشأ آلودگی صوتی و یا ترافیک باشد ،می توان از ظرفیت روستاهای کم سکنه محدوده نزدیک شهر استفاده و زمین فعلی نیز در قالب قراردادهای همکاری بین سازمانی تبادل ویا تهاتر و نهایت فروش در مزایده عمومی قرار گیرد.لغو امتیاز فرودگاه گناوه ظلمی بزرگ در حق آیندگان و حسرت بزرگتر در توسعه این شهرستان است.نقش اعظم برای احیا و بازسازی فرودگاه گناوه بر عهده مسولان است.بی شک اگر در گناوه مقوله گردشگری،توسعه تجاری جدی گرفته می شد و قامت این شهر را به اندازه واقعیات آن می دیدند امروز ضمن دارا بودن فرودگاهی با تجهیزات و استاندارد،توسعه ریلی و حمل و نقل دریایی و صنعت کشتیرانی و لنج سازی و …این شهرستان در خاورمیانه حرفی برای گفتن داشت.برای اهداف بزرگ باید قدمهای بزرگ برداشت و برای گامهای بزرگ باید همتی بزرگ داشت.فرودگاه گناوه را بسازید با همان عجله ای که برای لغو امتیاز دارید

  • منبع خبر : نصیر بوشهر