رئیس کمیسیون انرژی مجلس در برنامه دستخط شبکه پنجم سیما: رستم قاسمی و مهدی دوستی اصلی ترین گزینه‌های پیشنهادی وزارت نفت دولت سیزدهم هستند؛برای وزارت نیرو عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا مطرح است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در برنامه دستخط شبکه پنجم سیما: رستم قاسمی و مهدی دوستی اصلی ترین گزینه‌های پیشنهادی وزارت نفت دولت سیزدهم هستند؛برای وزارت نیرو عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا مطرح است.

  • منبع خبر : نفت آنلاین