جوادی یگانه، جامعه شناس و استاد دانشگاه: ????دو نمونه ملموس از ‎فقدان دولت، منع/عدم‌منع محدودیت تردد شبانه است و الزام/عدم‌الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی. ????آنچه به زندگی روزمره مردم مربوط است، بیشتر حس ‎رهاشدگی مردم در بی‌تصمیمی‌ها را القا می‌کند، بویژه که موضوعات پیچیده‌ای هم نیست.

جوادی یگانه، جامعه شناس و استاد دانشگاه:

????دو نمونه ملموس از ‎فقدان دولت، منع/عدم‌منع محدودیت تردد شبانه است و الزام/عدم‌الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی.

????آنچه به زندگی روزمره مردم مربوط است، بیشتر حس ‎رهاشدگی مردم در بی‌تصمیمی‌ها را القا می‌کند، بویژه که موضوعات پیچیده‌ای هم نیست.

  • منبع خبر : جماران