*فقر دستاورد توزیع نا عادلانه ثروت* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر خبر بسیار غم انگیز وتاسف برانگیز بود : در حالیکه دانش آموزی در شهر یاسوج بخاطر تنگدستی خانواده اش خودکشی کرد در تهران کنسرو خوراک گوشت آبدار سگ مخصوص سگهای بالغ به قیمت ۵۵۰ هزار تومان بفروش می‌رسد !! هر پدیده ناهنجار اجتماعی به […]

*فقر دستاورد توزیع نا عادلانه ثروت*

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

خبر بسیار غم انگیز وتاسف برانگیز بود :
در حالیکه دانش آموزی در شهر یاسوج بخاطر تنگدستی خانواده اش خودکشی کرد در تهران کنسرو خوراک گوشت آبدار سگ مخصوص سگهای بالغ به قیمت ۵۵۰ هزار تومان بفروش می‌رسد !!
هر پدیده ناهنجار اجتماعی به یکباره شکل نمی گیرد و سریع هم از بین نمی
رود بلکه دستخوش حوادث هموار و ناهمواریهایی است که بنام قانون بر
فرق فقرا فرود می آید و بنفع ثروتمندان مصوب میشود . یکی از این حوادث
مهم شکاف طبقاتی است که بیشتر در کشورهای کمتر توسعه یافته شکل می‌
گیرد و موجب ناهنجاریهای اجتماعی از جمله طلاق ، بزهکاری و بعضاً خود
کشی میشود .

راستی چگونه در یک جامعه غنی و یا در حال توسعه فقر رشد می کند ؟
آیا فقر ازلی و ابدی است یا اینکه دستاورد مدیران بی کفایتی است که
بیشتر بفکر رانت بوده ؟ مگر می‌تواندر جامعه ای که از لحاظ دارا بودن
منابع معدنی و انسانی غنی است فقر را چنان لمس کرد که دانش آموزی
بعلت تنگدستی خانواده اش دست به خودکشی زند .

اصولا فقر بزرگ‌ترین معضل اجتماعی دولتها و ملت هاست و نمی توان با
سطحی نگری به آن نگاه کارشناسی کرد فقر پدیده یا زخم نو ظهوری نیست
که بتوان با یک باند پیچی ساده آن را درمان کرد بلکه رابطه مستقیمی با
ناهنجاریها و تبعیض های جامعه دارد.بنابر این با کمیته امداد و پرداخت
یارانه نمی شود بطور دائم به جنگ فقر رفت زیرا این پروسه ها م‌‌ُسکن
های ضعیف و موقتی بوده و بهترین راهکارش تدابیر عقلانی ، مماشات و
ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی است .

فقر نتیجه تقسیم نا عادلانه ثروت درکشور بوده و زاییده شکاف طبقاتی
است که از یک طرفش سیاست هاینادرست اقتصادی ناشی از مدیران نا
لایقی است که با تظاهر به تعهد ، از جیب ملت برداشت‌های سیری ناپذیری
دارند و با انبوه ثروت و مکنت بر شانه فقرا پوست اندازی کرده و بر آنان فخر ،
میفروشند .

فقر حاصل اقتصاد شکننده ای استکه نمادش رشوه ها و اختلاس های
کلانی است که روزانه در کشور جا بجا میشود و با تحریم‌ها عده ای را به نان
و نوایی رسانده و تعداد کثیری را بی خانمان و به حاشیه شهرها رانده و در
آخر به طغیان یا خودکشی ختم میشود .

۱۴۰۲/۱۱/۱

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین