*فوتبال ایران و مدیریت ناتوانش* ✍️ دکتر عبدالرحیم  مهرور بوشهر *ما باختیم* ! *ما به مدیریت ضعیف فوتبالی خود باختیم* *ما باختیم* ! ما به زیر ساختهای نداشته فوتبالی کشور باختیم ما به مصاحبه قلعه نوعی بعد از برد با ژاپن هم باختیم که گفت … نظرش با ما بود ! ما به دعای مغانلو […]

*فوتبال ایران و مدیریت ناتوانش*

✍️ دکتر عبدالرحیم  مهرور بوشهر

*ما باختیم* !
*ما به مدیریت ضعیف فوتبالی خود باختیم*

*ما باختیم* !
ما به زیر ساختهای نداشته فوتبالی کشور باختیم
ما به مصاحبه قلعه نوعی بعد از برد با ژاپن هم باختیم که گفت …
نظرش با ما بود !
ما به دعای مغانلو هم باختیم
و در کل به دعای خیر مردم هم باختیم

*ما باختیم* !
ما به بی احترامی قطریها نسبت به تماشاگرانمان هم باختیم که در اینجا
هم مدیریتمان در دفاع از ایرانی هاضعیف بود
ما به عینکهای دودی بازیکنان هم باختیم
ما به مفسرین ورزشی هم باختیم

*فوتبال* تنها ورزش و تفریحی است که نمی توان برای آن جایگزین و یا رقیبی
پیدا کرد . اقتصادی که بجای آهن و زیور آلات ، تفکر و مدیریت در آن حرف اول میزند تنها ورزشی که چندین میلیارد انسان را برای دو ساعت روزها ،هفته ها و ماهها سرگرم کرده البته
باید هوشیار باشیم که این سرگرمی ها ما را در زمینه های دیگر به خواب غفلت
نبرد.

همیشه یک طرف فوتبال باخت است و باید ظرفیت این نوع باخت ها را هم
داشته باشیم اما فوتبال ایران قبل از اینکه به تیم حریف قطری در نیمه نهایی
امتیازی بدهد به بی مدیریتی خود باخت زیرا از ابتدا مشخص بود که به
فینال نخواهیم رسید مگر یادمان رفته ناکامی تیم فوتبال برزیل در جام جهانی
قطر بخصوص سه مهره کلیدی آنها *نیمار ، رودریگو و رافینیا* با چه موهای
رنگی بزک‌ کرده ای برای دیده شدن  ساعت‌ها را در آرایشگاه گذراندند .
همین غرور هم بر سر فوتبال ایران آمد و همان زمانیکه میخواستند در فرودگاه
به پرواز در آیند همگی با *عینک های**دودی* چنان مغرور شدند که انگاری
میخواهند جام جهانی را فتح کنند .

و مهمتر از همه مسائل و مشکلات کشور در حالیکه نیمی از مردمان کشور
با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند آیا جایز بود ۲۰۰ نفر از خواص با هزینه ۱۰۰
میلیاردی حدود ۲۰ روز به قطر اعزام شوند و ریخت و پاش کنند آنهم برای
برگزاری نماز جماعتی در پارک در صورتی که قطری ها در مساجد بهتر از
ما نماز می خوانند!

اکنون از ژاپنی ها یاد بگیرید که بعد از شکست همگی بدور مربی شان حلقه
زدند بر عکس ما که بعد از شکست پراکنده شدیم .

۱۴۰۲/۱۱/۲۱