به دلیل شکستگی یک خط لوله آب! صنایع استراتژیک پتروشیمی عسلویه تعطیل شد/ تولید ۳ شرکت بزرگ پتروشیمی ایران متوقف شد با توجه به شکستگی خط آب دریای ارسالی «مبین انرژی خلیج فارس» به «پلیمر آریاساسول»، مشترک بودن پمپ‌ها و هدر اصلی خط لوله مذکور با خط آب دریای ارسالی به پتروشیمی جم، پردیس و […]

 به دلیل شکستگی یک خط لوله آب! صنایع استراتژیک پتروشیمی عسلویه تعطیل شد/ تولید ۳ شرکت بزرگ پتروشیمی ایران متوقف شد

با توجه به شکستگی خط آب دریای ارسالی «مبین انرژی خلیج فارس» به «پلیمر آریاساسول»، مشترک بودن پمپ‌ها و هدر اصلی خط لوله مذکور با خط آب دریای ارسالی به پتروشیمی جم، پردیس و پارس مقرر شده که عملیات تعمیرات اضطراری خط مذکور توسط «مبین انرژی» از فردا چهارشنبه آغاز شود.

بر این اساس، تمامی واحدهای تولیدی پتروشیمی ‌جم، واحدهای پلیمری آریاساسول و واحدهای استایرن و اتیل بنزن پتروشیمی پارس از فردا به مدت سه روز از سرویس خارج و به محض پایان تعمیرات، تولید آنها از سرگرفته شود.

  • منبع خبر : شاپا