وزارت نفت باید از «تهران» خارج شود/ ستاد وزارت نفت باید در خوزستان یا بوشهر مستقر باشد  رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه سیاست این کمیسیون انتقال وزارت نفت از تهران به استان خوزستان یا بوشهر متمرکز شده است از تعطیلی دانشگاه صنعت نفت انتقاد کرد و گفت: با بستن ورودی دانشجو به دانشگاه […]

وزارت نفت باید از «تهران» خارج شود/ ستاد وزارت نفت باید در خوزستان یا بوشهر مستقر باشد

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه سیاست این کمیسیون انتقال وزارت نفت از تهران به استان خوزستان یا بوشهر متمرکز شده است از تعطیلی دانشگاه صنعت نفت انتقاد کرد و گفت: با بستن ورودی دانشجو به دانشگاه قصد به تعطیلی کشاندن آن را دارند که هدف کمیسیون انرژی مجلس ادامه فعالیت دانشگاه نفت است/ ایرنا